Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet sender ut informasjon om anleggsarbeidet for å gi best mulig forutsigbarhet for våre naboer, ikke minst når det gjelder arbeid som kan medføre støy. Dette informasjonsbrevet sendes til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid i ukene fremover
Bispegata pågår dag og natt for å få størst mulig fremdrift. Arbeidet består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid. Det er planlagt støping på Militærrampa på Loenga mandag 14. januar. Dette arbeidet vil kunne pågå utover kvelden. Når det gjelder arbeid med støp er det viktig å sluttføre arbeidet man er i gang med fordi støpen herdes raskt. I forbindelse med støping vil de nærmeste naboene kunne oppleve noe økt støy fra anleggsområdet. Denne ekstra støyen kommer fra anleggsbiler og betongpumpe.

Det er arbeidet med sikring og opprensking av gulvet inne i tunnelen i Ekebergåsen, noe som har medført pigging og sprengning. Denne delen av arbeidet ferdigstilles i løpet av uke 2. Tunnelen skal i neste omgang omformes. Dette arbeidet starter opp i slutten av januar og vil føre til sprengningsarbeid, lasting av bergmasser og noe pigging.Follobaneprosjektet forventer å være ferdig med dette i midten av februar. Stilleperioden mellom klokken 23:00 og 01:00 overholdes.

Oppstart av Trikkeprosjektet (Oslo kommune)
Bymiljøetatens trikkeprosjekt skal i gang i løpet av januar. Trafikkmønsteret i Bispegata skal legges om, og Bymiljøetaten jobber med forslag til ny skiltplan i samarbeid med Vegvesenet og Bane NOR. Bispegata skal stenges for alminnelig trafikk, inkludert taxi, og kun kollektivtrafikk, anleggsbiler og syklister vil få tillatelse til å kjøre i Bispegata. Det er besluttet at anleggsbiler fra Follobaneprosjektet og Trikkeprosjektet skal bruke Bispegata. Alle parter involvert vil følge med på trafikk-avviklingen og belastninger dette kan føre til i området. For spørsmål knyttet til trikkeprosjektet, kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no.

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 18:00 på torsdager. Velkommen!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støy-grenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: stian.westin@banenor.no
Tlf: 488 60 595
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212
Sentralbord
Tlf: 05280 e-post: follobanen@banenor.no
Follobaneprosjektet