Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Brevet sendes derfor til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid i ukene fremover
I anleggsområdet vest for Oslo gate skal det utføres nattarbeid inne i eksisterende tunnel. Arbeidet består av blant annet utgraving i kulvert, kjerneboring og betongsaging. Dette pågår ut uke 21 og medfører lite støy.

Follobaneprosjektet skal i helgen (25.-26. mai) utføre viktig anleggsarbeid som krever stans i togtrafikken. Det skal kjøres pakkmaskin og fylles på med ballastpukk i jernbanesporene ved Søndre Portal og på spor 2 ved Oslo S. Dette arbeidet vil ikke medføre vesentlig støy.

I området ved Ekeberg gjenstår det mindre pigging- og sprengningsarbeid i undergrunnen mellom Ekebergrestauranten og Tresporshallen. Dette forventes å være ferdigstilt i slutten av mai. I Tresporshallen vil det være boring av forankringsbolter på ulike tidspunkt fremover, dette foregår mellom klokken 07:00-23:00 og vil vare ut juni. Nedenfor Mosseveien ved Militærrampa er det hovedsakelig betongarbeider og generell anleggsvirksomhet

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: follobanen@banenor.no
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280

Fra og med 24. mai publiserer vi informasjonsbrevene på Follobanens nettsider og det kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter. Dersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt