Informasjonsbrev til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Brevet sendes derfor til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeid med kontaktledninger på spor 2, Oslo S.

Arbeid i ukene fremover
I anleggsområdet vest for Oslo gate skal det utføres nattarbeid inne i eksisterende tunnel. Arbeidet består av blant annet utgraving i kulvert, kjerneboring og betongsaging. Dette pågår ut uke 21 og medfører lite støy.

Ved spor 2 skal det blant annet utføres betongboring inne i eksisterende tunnel. Dette vil starte opp rundt 15. mai og pågår ut uke 21. Arbeidet pågår også på natten og kan medføre noe støy for de nærmeste naboene.

Ved Loenga skal det ikke utføres arbeid som skaper vesentlig støy. Arbeidet består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid.

Natten 21. - 22. mai skal det utføres pakking av jernbaneskinner ved spor 2 og Østfoldbanen. Dette kan medføre noe støy.

I området ved Ekeberg gjenstår det mindre pigging- og sprengningsarbeid i undergrunnen mellom Ekebergrestauranten og Tresporshallen. Dette forventes å være ferdigstilt i slutten av mai. I Tresporshallen vil det være boring av forankringsbolter på ulike tidspunkt fremover, dette foregår mellom klokken 07:00-23:00 og vil vare ut juni. Nedenfor Mosseveien ved Militærrampa er det hovedsakelig betongarbeider og generell anleggsvirksomhet

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med

støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen og vi takker for tålmodighet og samarbeid. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: follobanen@banenor.no
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280

Fra og med 24. mai publiserer vi informasjonsbrevene på Follobanens nettsider og det kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter. Dersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt