Informasjon til naboer ved Oslo S og Middelalderparken

Nabovarsel: Støyende arbeid på Oslo S

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR/Follobanen vil med dette varsle naboer omkring Oslo S om planlagt støyende arbeid i uke 30 – fra og med mandag 22. juli. Arbeidet utføres av anleggsmaskiner som gjennomfører pakking/komprimering av spor, samt sliping av skinner, og vil foregå i området mellom Oslo gate, Trelastgata og plattformene på Oslo S. Arbeidene er innenfor avtaler om støydispensasjoner.

Arbeidene er planlagt med disse tidene, der det skal hensyntas stilletiden mellom kl. 23 og 01.00:

  • Mandag 22.7, tirsdag 23.7 og onsdag 24.7 – alle dager fra kl. 17.00 til kl. 03:00 dagen etter
  • Torsdag 25.7 fra kl. 17.00 til fredag 26.7 kl. 13:00
  • Fredag 26.7 fra kl. 17:00 til søndag 28.7 kl. 13:00

Kontakt: follobanen@banenor.no eller telefon 459 75 212 (nabovakttlf.) eller 477 94 866.