Bispegata åpnes natt til tirsdag

Kontrollen av støttekonstruksjonene er ferdigstilt og Bispegata vil åpnes for trafikk ved midnatt den 4. mars.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Vi beklager overfor publikum de ulempene stengingen av Bispegata har medført. De beregningene som er utført har gitt oss en bekreftelse på at tiltakene som ble ferdigstilt i helgen tilfredsstiller kravene til sikkerhet og kvalitet og at Bispegata kan gjenåpnes, sier prosjektleder Anne Marie Dyrøy i Bane NOR/Follobaneprosjektet.

Krevende grunnforhold
I området ved Oslo S – Middelalderparken bygges en 600 meter lang betongtunnel for nye jernbanespor som delvis skal legges under Middelalderparken. I forbindelse med arbeider der betongtunnelen krysser Bispegata oppstod det den første uken i februar deformasjoner ut over det som var forventet i støttekonstruksjonene som er etablert for å kunne bygge Follobanetunellen. Bane NOR og entreprenør har siden 8. februar utført stabiliserende tiltak og gjennomgått beregningene for støttekonstruksjonene i østre del av Bispegata på nytt. Dette arbeidet er utført i henhold til vanlig praksis ved at et uavhengig firma kontrollerer arbeidet og beregningene som er utført på konstruksjonene i anleggsområdet. Arbeidet har vist seg tidkrevende, men i helgen ble stabiliserende tiltak og nødvendig dokumentasjon ferdigstilt.

Hendelsen hadde påvirket asfaltdekket i Bispegata. Dette medførte at gaten måtte asfalteres på nytt av sikkerhetshensyn til syklistene som benytter Bispegata. Dette ble utført i dag og ny veimerking vil bli lagt på i løpet av kvelden. Alle sperringer fjernes av Bane NOR i løpet av kvelden og gaten åpnes igjen ved midnatt.

Bane NOR understreker at det ikke har gått noe ras i Bispegata og det er heller ingen fare for ras, bebyggelse eller for personer utenfor avstengt område.

Skade i støttekonstruksjon
Det var fredag 8. februar det ble avdekket at en støttekonstruksjon i byggegropen ved Bispegata hadde fått deformasjoner. Bane NOR har overvåket området hele døgnet etter at dette skjedde. Etter undersøkelsene ble det avdekket en skade på avstivingen av støttekonstruksjonen. Arbeidet ble da umiddelbart stoppet, byggegropa ble evakuert og i samarbeid med politiet ble Bispegata stengt.

Bane NOR samarbeider også med nødetatene og Oslo kommune når det gjelder oppfølgingen av situasjonen i Bispegata.