Follobanen: Tett oppfølging av Condotte

Bane NOR følger nå tett opp den italienske entreprenøren Condotte, som er en av fem totalentreprenører for bygging av Follobanen. Selskapet har finansielle utfordringer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsbilde fra Condottes arbeid med tunneldriving nord i Ekebergåsen. (Foto: Bane NOR)

Bane NOR møter torsdag 11. januar entreprenørselskapets ledelse i Roma for å drøfte situasjonen.

- Vi kan bekrefte at Condotte har hatt likviditetsutfordringer siden i sommer og de arbeider med refinansiering av morselskapet. Hva dette betyr i praksis for selskapets virksomhet i Norge, vil bli konkretisert i tiden fremover, sier Follobaneprosjektets anskaffelsesleder Jan Vormeland.

Vormeland er i Roma sammen med prosjektdirektør Per David Borenstein. De følger opp situasjonen tett, slik at videre framdrift av Follobaneprosjektet blir ivaretatt.  

- Bane NOR kan forsikre overfor Condottes underleverandører og andre at vi som byggherre aktivt følger opp Condottes situasjon for å sikre fremdriften i Follobaneprosjektet og sikre at underentreprenørenes interesser blir ivaretatt på en ansvarlig måte, understreker Vormeland.

Bane NOR vil bidra til at Condottes underleverandører i Norge får jevnlig informasjon om situasjonen i tiden fremover.     

Tett oppfølging

Situasjonen har vært fulgt siden sommeren 2017, da entreprenøren Condotte hadde likviditetsutfordringer. Condotte har virksomhet i en rekke land og manglende utbetalinger fra noen av Condottes samarbeidspartnere skaper dessverre uheldige ringvirkninger også for underentreprenører her i Norge.

Bane NOR arbeider aktivt for, så langt som mulig, å unngå negative effekter for underleverandørene i Norge.

En dyktig entreprenør

Condotte er et familieeid selskap som har hatt oppdrag innen utbygging i over 150 år.

- De er teknisk svært kompetente og innovative.  De har håndtert arbeidet så langt her hos oss på en formidabel måte. Bane NORs ønske er at denne situasjonen løser seg raskt slik at vi kan fortsette vårt arbeid sammen med Condotte og deres underleverandører, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.