Stor aktivitet og togfri periode i mars

Bane NOR har stor byggeaktivitet i anleggsområde ved Oslo S og Middelalderparken i uke 11 og 12. 26.-27. mars er det i tillegg en togfri periode på Østfoldbanen.

Ved Oslo S pågår det støpe- og byggearbeid i tilknytning til ny tunnel og nye spor til Follobanen. Foto: Bane NOR/Tore D Mo.

I den togfrie perioden skal Bane NOR uføre arbeid som kun kan gjøres når det ikke går ordinær togtrafikk i området. Mens arbeidene pågår, vil det ikke kjøre tog på Østfoldbanen mellom Oslo S – Ås/Kråkstad i perioden lørdag 26. mars kl. 03:00 til søndag 27. mars kl. 13:20.  Togselskapene setter opp alternativ transport, slik at du kommer deg dit du skal mens Bane NOR jobber. Se togselskapenes apper og nettsider for mer informasjon!

Oslo S

I Haven ved Oslo S, under Nordenden bru, pågår det støpe- og byggearbeid i tilknytning til ny tunnel og nye spor til Follobanen.

Loenga/Kongshavn

Ved Loenga skal det byttes ut strøm- og telekabler, og utføres betongsaging og tømming av ballast. Arbeidet utføres på dagtid. Ved Klypen og Kongshavntunnelen vil det i den togfrie perioden utføres vedlikehold av spor som til daglig er i bruk av tog som kjører på Østfoldbanen. Dette arbeidet skjer inne i betongtunnelen på natt, og naboer vil ikke bli berørt.

Oslogate og Mosseveien

Ved anleggsområde i tilknytning til Oslogate 3 skal det bores i bakken for fundamenter som skal monteres. I samme område vil det fra 14.-27. mars kl. 08:00 - 17:00 med pause kl. 12:00-13:00 utføres spunting. Arbeidet er støyende.  Det vil også være mannskap i området som utfører vedlikehold på skilt, gjerder og jernbanesporet. Det benyttes en pakkemaskin ved Oslogate som avgir støtvise dunk. I Mosseveien ved Saxegaarden og ved Kanslergata 10 mandag - fredag kl. 07:00-19:00 pågår det anleggsarbeid. Ved Kanslergata vil det utføres betongskjæring og pigging som er lett støyende.

Maskiner og trafikk i området

I den togfrie perioden vil det være aggregater og andre maskiner i bruk, det vil også være mange kjøretøy i anleggsområdet. Noe av arbeidet kan være støyende, men vil ikke foregår tett på boliger. Det skal ikke foregå støyende arbeid på natt.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

For naboer i Mosseveien som blir berørt av støy på dagtid, tilbyr Bane NOR avbøtende tiltak. Vennligst ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt. Registrer din henvendelse her: https://www.banenor.no/Kundesenter/Kontaktskjema/  

Du kan også sende e-post til follobanen@banenor.no eller ringe vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, er betjent mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00. Her kan du også sende e-post til kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.