Vedlikeholdsarbeid ved Oslo S

Bane NOR skal utføre ekstraordinært vedlikehold på jernbanesporet som ligger i tilknytning til Oslogate 3.

Det er stor byggeaktivitet under den hvite brua ved Oslo S. Foto: Bane NOR

Vedlikeholdet vil bli utført på natten når det ikke kjører tog, og gjøres for å ivareta driftssikkerheten på spor tilknyttet Østfoldbanen.

Dette nabovarselet utløser ikke rett til alternativ overnatting. Nabovarselet er til orientering om kommende vedlikeholdsaktivtieter ved Oslo S. Det sendes ut egen sms til direktebeørte naboer dersom det tilbys alternativ overnatting. 

Nødvendig vedlikehold

Årsaken til dette ekstraordinære vedlikeholdet skyldes stor belastning på ett spor og en sporvekselgruppe som i dag benyttes til avvikling av togtrafikken på Østfoldbanen i sørgående retning samt trafikk til/fra Lodalen. Belastningen er et resultat av økt togtrafikk gjennom sporet mens Follobanen ferdigstiller og kobler sammen den gamle Østfoldbanen og nye Follobanen ved Oslo S.

Planlagt nattarbeid

Bane NOR vil overvåke sporet og så langt som mulig planlegge vedlikeholdet og informere berørte naboer om støyende nattarbeid. Vi gjør samtidig oppmerksom på at uforutsette hendelser vil kunne oppstå. Dersom det oppstår behov for akutt feilretting, vil Bane NOR måtte utføre arbeid på sporet uten ytterligere varsling til naboer.

Nattarbeidet utføres en til to netter i uken fra uke 47, kl. 01.30 - 04.00/05.00. Ved behov for akutt feilretting vil tidspunktene avvike. Det planlagte vedlikeholdsarbeidet på natten vil pågå frem til sommeren 2022.

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres vedlikeholdsarbeidet om natten når det ikke er togtrafikk. Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av nattetimene når det ikke er togtrafikk slik at sporene er klare til bruk igjen etter vedlikeholdet.

I tillegg til vedlikeholdsarbeid på natt vil det være ordinært anleggsarbeid på dagtid og natt ved Mosseveien, Loenga og ved Oslo S. Støyende arbeid skal i utgangspunktet ikke utføres om natten og vil i motsatt fall bli informert om til berørte naboer.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Bane NOR kontakter berørte naboer via sms dersom dette er aktuelt. Vi vil da være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.