Helgearbeid på jernbanen uke 15

Bane NOR skal fra 17. april kl. 07.00 til 18. april kl. 13.30 arbeide på jernbanen ved Oslo S og Ski. Arbeidet utføres i tilknytning til bygging av Follobanen og gjøres når det ikke er trafikk på jernbanen.

Den togfrie perioden er planlagt i god tid, der maskiner er tilgjengelig og mannskap er på jobb for å nå vårens milepæler. For Follobaneprosjektet er dette en viktig arbeidsperiode når vi stadig nærmer oss at togtrafikken på Follobanen skal begynne å kjøre mellom Oslo S og Ski, gjennom Blixtunnelen. Allerede fra august skal tog på Østfoldbanen ta i bruk Kongshavntunnelen, under Middelalderparken.

Reisende på strekningen Oslo S-Ski-Kråkstad og Oslo S-Ski-Ås henvises til VY for detaljer om buss for tog i denne perioden.

Oslo S

På Oslo S, ved spor 24 og 25 skal entreprenøren blant annet heise master og oppheng for kontaktledninger som skal spennes over flere spor. Det skal også trekkes kabler og monteres utstyr som skal regulere de lokale togbevegelsene på Oslo S. Dette er en viktig del av sikkerheten i tilknytning til avviklingen av togtrafikken. Dette arbeidet er ikke støyende, og skal gjøres på dagtid begge dager.

Ved spor 21-22 på Oslo S skal det gjøres gravearbeider på natten. På dagtid skal det spuntes. Spunting er et støyende arbeid som vil pågå periodisk lørdag 17. april fra kl. 07.00 til kl. 17.00

Loenga

På Loenga mot Havnesporet skal det settes opp ett fundament til ett skap, og ved Søndre Portal skal det trekkes kabler.  Dette er ikke støyende arbeid.

Det må regnes med noe mer anleggstrafikk og bruk av maskiner i tilknytning til anleggsområdet i forbindelse med arbeidene denne helgen.

Ski

I Ski vil det være ordinær anleggsarbeid. Arbeidet er ikke støyende og det skal ikke jobbes på natten. 

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.