Fortsatt stor aktivitet ved Oslo S og Middelalderparken

Det er fortsatt stor aktivitet ved Oslo S og Middelalderparken, og arbeidet med å ferdigstille Follobanen pågår for fullt. Frem til påsken og sommerens togfrie periode er det viktig og avgjørende arbeid som skal på plass slik at vi får utnyttet denne perioden på best mulig måte.

Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR

Her kan du lese om Follobaneprosjektets pågående anleggsvirksomhet ved Oslo S, Bispegata, Loenga og ved Ekebergåsen:

Sporadisk støy på dagtid

Ved Oslo S og Bispegata arbeides det i hovedsak på dagtid mandag til fredag, men i enkelte togfrie perioder vil arbeidet også pågå døgnkontinuerlig. Første togfrie periode med døgnkontinuerlig arbeid i dette området er 13.-14. mars.

Ved Loenga og Ekebergåsen utføres arbeid mandag til søndag kl.07:00-21:00. Dette er mindre støyende arbeider som graving og massehåndtering, logistikk og transport, sveisearbeider, forskaling og armering- og betongarbeider. I det samme området foregår det også arbeid med etablering av betongfundament, -vegger og -tak, samt rivingsarbeid. Dette er mindre støyende arbeid, men det kan medføre sporadisk pigging i perioden mandag til fredag kl. 08:00-17:00.

Ved åpningen til tunnelen som går under Middelalderparken er det transport av pukk, mandag til søndag i tidsrommet 08:00-19.00. Det må regnes med noe støy når pukkutlegging skjer i nærheten av åpningen til tunnelen og i åpne områder. 

Fra uke 10 vil det ved Oslo S og Ekebergåsen på dagtid være boring av stag. Boringen er sporadisk og gjøres for å forankre betongvegger. Dette arbeidet vil pågå i omtrent 3 uker.

Avgjørende periode

Bane NOR er inne i en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobanen blir ferdig til avtalt tid. Utbyggingen av Follobanen strekker seg over flere år, og den perioden vi er inne i nå er avgjørende for å holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp.

Holder aktivitetsnivået oppe – til tross for korona

Du som er nabo til vårt anleggsområde ved Oslo S er sannsynligvis, som de fleste av oss, preget av en tid der samfunnet rundt oss er nedstengt. For veldig mange er både kontor og fritid på en og samme plass – nemlig hjemme. Naboer til Follobaneprosjektets anleggsområde vil derfor i større grad både se og høre arbeidet på jernbanen i ukene fremover.

I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset, har vi som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å trygge flest mulig arbeidsplasser.

Mange på jobb

På Follobanen arbeider nå de tre selskapene HAB, NCC og Infranord sammen med mannskap fra flere underleverandører. De jobber alle sammen med komplekse og store arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene og på anleggsområdene som strekker seg fra Oslo S til Ekebergåsen. Bane NOR har i tillegg et byggherreteam på plass for å følge opp arbeidet. 

Har du spørsmål - Ta kontakt!   

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl.09:00-15:00, eller du kan ringe Bane NORs sentralbord, tlf. 05280.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.  

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.