Arbeid ved Oslo S og Middelalderparken i mars

Det nærmer seg ferdigstilling av Follobanen. Dette forutsetter at arbeidet blir utført til planlagt tid slik at vi kan starte med ordinær trafikk mellom Oslo og Ski, gjennom Follobanens lange tunnel fra desember 2022. Her kan du lese om vårt arbeid ved Oslo S og Middelalderparken i uke 10 - 14.

Bane NOR skal helgen 13.-14. mars blant annet utføre sporarbeid og el-arbeid ved Oslo S. Foto: Bane NOR

Helgearbeid

I helgen 13.-14. mars har vi samlet mange aktiviteter som skal utføres i området ved Oslo S og Middelalderparken. Arbeidet vil pågå i tidsrommet 13. mars kl. 02.00 til 14. mars kl. 13:00.

Det skal blant annet utføres arbeid mellom plattformendene ved spor 1 -5 på Oslo S og Oslogate 3. Det må regnes med noe støy fra maskiner og verktøy når Bane NOR utfører sporarbeid og el-arbeid i dette området. Ved spor 2 skal det settes opp sikringsgjerder, og i samme området skal det utføres noe rivningsarbeid og kapping av spunt. Dette arbeidet utføres natten mellom 13. og 14. mars til kl. 01:00. Bane NOR vil utføre det mest støyende arbeidet på dagtid.

Boring på dagtid

I uke 10 -13 utføres det boring av stag i ved inngangen til tunnelløpet i Ekebergåsen ved Mosseveien. Boreaggregatet drives med trykkluft og utføres ved at kompressor settes nede i byggegropa. Det må regnes med noe støy fra dette arbeidet. Arbeidet vil pågå mandag - torsdag kl. 07:00-19:00. 

Støydispensasjon

Bane NOR/Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået, og påser at støyen ikke overskrider den støydispensasjonen Bane NOR er gitt av Oslo kommune i tilknytning til utbyggingen av Follobanen. Bane NOR/Follobaneprosjektet vurderer også den eventuelle ulempen vi påfører boligene.  

Avgjørende periode

Bane NOR er inne i en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobanen blir ferdig til avtalt tid. Utbyggingen av Follobanen strekker seg over flere år, og den perioden vi er inne i nå er avgjørende for å holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp.

Holder aktivitetsnivået oppe – til tross for korona

Du som er nabo til vårt anleggsområde ved Oslo S er sannsynligvis, som de fleste av oss, preget av en tid der samfunnet rundt oss er nedstengt. For veldig mange er både kontor og fritid på en og samme plass – nemlig hjemme. Naboer til Follobaneprosjektets anleggsområde vil derfor i større grad både se og høre arbeidet på jernbanen i ukene fremover.

I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset, har vi som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å trygge flest mulig arbeidsplasser.

Mange på jobb

På Follobanen arbeider nå de tre selskapene HAB, NCC og Infranord sammen med mannskap fra flere underleverandører. De jobber alle sammen med komplekse og store arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene og på anleggsområdene som strekker seg fra Oslo S til Ekebergåsen. Bane NOR har i tillegg et byggherreteam på plass for å følge opp arbeidet.

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl.09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, du kan også sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.