Arbeid på jernbanen i oktober

Bane NOR skal i helgen 16.-17. oktober utføre viktig anleggsarbeid ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken. Skal du ut å reise i denne perioden, sjekk vy.no for alternativ transport.

Ved Oslo S vil det kommende helg blant annet utføres sliping og kutting av jernbanesviller. Dette er støyende arbeid for de nærmeste naboene. Foto: Bane NOR

Arbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Ved Oslo S vil det være anleggsarbeid og bruk av maskiner til håndtering av steinmasser og sliping og kutting av jernbanesviller. Det skal også utføres gravearbeid og pukklegging (håndtering av steinmasser) ved Geita bru og Oslo gate 37. Arbeidet vil utføres fra 16. oktober kl. 01.00 til 17. oktober kl. 13.00. Arbeidet kan for de nærmeste naboer til arbeidet, oppleves som støyende. Det skal ikke utføres støyende arbeid kl. 23.00-01.00.

Det vil være aktivitet og anleggsmaskiner i bruk i område Oslo S og Middealderparken fra 16. oktober kl. 01.00 til 17. oktober kl. 13.00 

Bane NOR vil varsle naboer som vil bli direkte berørt for avbøtende tiltak. Dersom du mottar en slik melding (tekstmelding/sms) og ønsker å benytte deg av dette tilbudet du kontakte Bane NOR Kundesenter her: https://tinyurl.com/6h39fh76 innen 13. oktober. Benytt skjemaet: «Støyande arbeid og førespurnad om alternativ overnatting». Vi behandler din henvendelse innen 48 timer, og ber om forståelse for dette.

Uke 41 og 42

Det vil i området Loenga og Ekebergåsen være generell anleggsvirksomhet ved Mosseveien. Dette er ikke støyende arbeid. Pigging i tilknytning til riving av noen bygninger vil deriomot medføre noe støy. Arbeidet gjøres på dagtid mandag til søndag kl. 06.30-19.00.

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter perioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: kundesenter@banenor.no, eller ring Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00.

Du kan også kontakte Follobaneprosjektet ved å sende en e-post til: follobanen@banenor.no eller ringe vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.