Anleggsarbeid våren 2021

Frem til sommeren vil det være mindre støyende aktiviteter i området ved Oslo S og Middelalderparken.

Det vil fortsatt være døgnkontinuerlig arbeid og anleggstrafikk med gravemaskiner og lastebiler i området, men Bane NOR vil sammen med entreprenørene tilrettelegge for at støyende arbeid - så langt som mulig - legges utenom innsovningsperioden kl. 23.00-01.00.

Klypen

Sør for Bispegata ved Klypen, vil området fremover først og fremst bli brukt som riggområde. Det vil være noe trafikk til og fra dette området.

Loenga

På Loenga ved Militærrampa pågår det anleggsaktivitet. Dette er mindre støyende arbeider som graving og masse-håndtering, logistikk og transport, sveisearbeider, forskaling og armering- og betong-arbeider. Her arbeides det kl. 07.00-21.00, mandag til søndag.

Mosseveien

Arbeidet ved Mosseveien 18 fortsetter til mai 2021. Her bores det blant annet med stag. Det vil være noe sporadisk støy fra dette arbeidet som pågår mandag-fredag kl. 07.00-19.00.

Uten vann?

En vannlekkasje i tilknytning til arbeidene i Mosseveien har medført at vannet til Mosseveien 14 -22 har måttet stenges mens Bane Nor sammen med entreprenøren utbedrer skaden. Det vil være en kort periode med endret kjøremønster slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte for både trafikk og mennesker som passerer i området. Bane NOR beklager dette og vi har som mål at skaden på vannrøret er reparert innen fredag 9. april kl. 12.00.

Er du berørt av vannlekkasjen kan du kontakt oss på e-post follobanen@banenor.no Så vil vi sammen finne en god løsning for deg mens dette utbedres.

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl.09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.