Planlagt helgearbeid ved Oslo S, Middelalderparken og i Ski

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid.

Follobaneprosjektet skal i tidsrommet lørdag 9. mai kl.02.00 til søndag 10. mai kl. 14.30 utføre viktig anleggsarbeid som krever stans i togtrafikken.  

Anleggsarbeid i togfri periode

Oslo
I den togfrie perioden skal det blant annet monteres måleutstyr og tas prøver av fjellet og grunnen i en tunnel under sporene ved Oslo S. Dette er et av mange viktig sikringstiltak før vi trygt kan frakte passasjerer på Follobanen. Ved Nordenga Bru skal deler av en eksisterende kum kappes ut slik vi kan koble nye spor på Follobanen sammen med eksiterende spor på Oslo S.

På Loenga skal det legges om kabler og arbeides med reetablering av spor. Sporarbeidet vil også være en del av den generelle anleggsvirksomheten som pågår døgnkontinuerlig kl. 07.00-21.00 mandag til søndag i perioden fra uke 18 til uke 28.

Follobaneprosjektet har i tilknytning til anleggsarbeidet tett dialog med Oslo kommune, og følger støyregler og de dispensasjonene som bydelsoverlegen har gitt.

Ski
I Ski skal det jobbes døgnkontinuerlig denne helgen. Støynivået vil være begrenset, men aktivitetene kan medføre noe støy.  

Blant aktivitetene denne helgen er demontering av eksisterende sporvekselvarme på Ski stasjon og ved Langhus/Vevelstad. I dagsonen og sør for Ski stasjon/Finstadtunnelen skal kontaktledninger justeres slik at de blir kjørbare. Mellom Langhus og Oppegård skal signalobjekter monteres på plass og mellom Kråkstad og Ski skal tog testkjøres med nytt signalsystem. I tillegg til dette skal det utføres grunnundersøkelser like nord for Nordbyveien bro på lørdag (ca. 14.00-24.00).

 

Arbeid på Østfoldbanen

Når strømmen er skrudd av på jernbane denne helgen kan vi også arbeide i sporene på Østfoldbanen og utføre befaringer av arbeidet som er gjort der.

På strekningen Oslo S-Halden/Oslo S-Kråkstad vil Bane NOR benytte den togfrie perioden til å utføre forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for bedre punktlighet. 

Holder hjulene i gang

Arbeidet som blir gjort i den togfrie perioden er avgjørende for den videre fremdriften til Follobaneprosjektet. I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har Bane NOR som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet, samtidig som smittevern følges opp. På den måten bidrar vi til å holde samfunnet og økonomien i gang.

Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å komme gjennom krisen og trygge flest mulig arbeidsplasser. 

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid):

Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00)

Sentralbord:

Tlf: 05280

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta brevet i et annet format: follobanen@banenor.no.