Pågående arbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. I denne naboinformasjonen kan du lese om planlagte og pågående arbeid i området ved Oslo S og Middelalderparken. Du kan motta naboinformasjonen på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet (se info nederst på denne siden).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Bane NOR/Thor Erik Skarpen

Anleggsarbeid i februar

I området ved Bispegata og Klypen vil det i kommende uker være normal anleggsvirksomhet.

I Bispegata er det døgndrift, og fra 26. februar vil nattarbeidet i dette området bestå i støping og armering.

Fra samme tidspunkt vil det i området Sydhavna og inn i tunnelene, samt fra Sydhavna til søndre del av Loenga være noe mer anleggstrafikk enn normalt. Dette skyldes at Bane NOR transporterer ballast inn i området. Denne anleggstrafikken vil skje på dagtid mandag-lørdag kl. 07.00 til kl. 19.00, og søndag fra 09.00-19.00.

Ved Militærrampa er det normal anleggsaktivitet, men montering av stillas i dette området vil gi et noe annet støybilde i uke 6.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakte med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent mandag til fredag fra 11:00 til 15:00. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)

Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)

Sentralbord

Tlf: 05280

Informasjonsbrevene på Follobanens nettsider kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet.
Se
http://www.banenor.no/follobanennyheter.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta brevet i et annet format:
follobanen@banenor.no .