Anleggsarbeid ved Loenga

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. I denne naboinformasjonen kan du lese om planlagte og pågående arbeid i området ved Oslo S og Middelalderparken.

Lørdag 23. mai kl. 19.00-23.00 skal det i forbindelse med utbyggingen av Follobanen lastes pukk på Loenga. Denne aktiviteten kan støye en del med dumper/hjullaster som slipper pukken i metallvognene. Selve tømmingen av pukken vil foregå inne i Klypen og det er ikke forventet at det vil skape noe støy til omkringliggende boliger. Pukken slippes her ned på rullebånd av gummi, og på den måten reduserer vi støy som normalt vil være med denne type anleggsarbeid.

Viktig for fremdriften

Det pågår forøvrig ordinær anleggstrafikk og aktivitet i området. Arbeidet som blir gjort i området er avgjørende for den videre fremdriften til Follobaneprosjektet. I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har Bane NOR som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet, samtidig som smittevern følges opp. På den måten bidrar vi til å holde samfunnet og økonomien i gang. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å komme gjennom krisen og trygge flest mulig arbeidsplasser.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

INFOsenteret i Bispegata/Trelastgata er stengt inntil videre.

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)

Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)

Sentralbord

Tlf: 05280

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta brevet i et annet format: follobanen@banenor.no .