Anleggsarbeid i årets første måned

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. I denne naboinformasjonen kan du lese om planlagte og pågående arbeid i området ved Oslo S og Middelalderparken. Du kan motta naboinformasjonen på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet (se info nederst på denne siden).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er stor aktivitet ved Oslo S og Middeladerparken. Foto: Bane NOR

I uke 3 vil det ved Follobanens riggområde ved Oslo S (Trelastgata) være arbeid og anleggstrafikk til og fra hovedbanesporet som vil medføre noe mer støy i området.  Arbeidet vil pågå i perioden 13. - 17. januar kl. 01.00 til kl. 23.00.

I uke 4 er det planlagt arbeid som vil medføre noe støy i området ved Bispegata. Arbeidet vil pågå på dagtid mandag - fredag kl. 08.00 til kl. 17.00, og består av generell anleggsvirksomhet og betongarbeid (vannmeisling og rivningsarbeid).

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent mandag til fredag fra 11:00 til 15:00. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)

Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)

Sentralbord

Tlf: 05280

Informasjonsbrevene på Follobanens nettsider kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet.
Se
http://www.banenor.no/follobanennyheter.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta brevet i et annet format:
follobanen@banenor.no .