Pågående arbeid ved Oslo S og Middelalderparken

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Du kan motta naboinformasjonen på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet (se info nederst på denne siden).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I uke 49 og 50 er det planlagt arbeid som vil medføre noe støy i området rundt Oslo S og Middelalderparken ved Bispegata. Arbeidet vil pågå til og med mandag 9. desember, på dagtid mandag – fredag kl. 08:00 til kl. 17:00, og består av generell anleggsvirksomhet og betongarbeid (vannmeisling og rivningsarbeid).

Det pågår også rivningsarbeid og generell anleggsvirksomhet inni kulvert (tunnel) på nedsiden av Mosseveien 18. Dette arbeidet pågår på natten fra uke 48 til uke 50 og skaper ikke noe endret støysituasjon i området ved Oslo S og Middelalderparken.

I den mørke årstiden vi nå er inne i, benytter Bane NOR lyskastere både på dag- og nattestid for å ivareta sikkerheten på anleggsområdene. I perioder med snø vil det naturligvis også være snørydding med maskiner både på og rundt anleggsområdene.

Det er ellers normal anleggsvirksomhet i området rundt Oslo S og Middelalderparken og på Østfoldbanen de kommende ukene.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)

Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)

Sentralbord

Tlf: 05280

Informasjonsbrevene på Follobanens nettsider kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter. Dersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt.