Vinteraktiviteter på anleggsområdene

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Du kan motta naboinformasjonen på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet (se info nederst på denne siden).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I uke 48 til 50 vil det pågå rivningsarbeid inni kulvert (tunnel) på nedsiden av Mosseveien 18. Arbeidet vil foregå på natten. 

Det blir tidlig mørkt, og for å ivareta sikkerheten på anleggsområdene benytter Bane NOR lyskastere både på dag- og nattestid. I perioder med snø vil det naturligvis også være en del snørydding med maskiner både på og rundt anleggsområdene.  

Det er ellers normal anleggsvirksomhet i området rundt Oslo S og Middelalderparken og på Østfoldbanen de kommende ukene. Arbeidet vil ikke medføre vesentlig støy eller endret støysituasjon i området.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)

Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)

Sentralbord

Tlf: 05280

Informasjonsbrevene på Follobanens nettsider kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter. Dersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt.