Anleggsarbeid i Ski og ved Oslo s 14.-15. september

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. Brevet sendes derfor til naboer i området rundt Oslo S og Middelalderparken og er tilgjengelig på Follobaneprosjektets nettsider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Betongtunnelen på Oslo S strekker seg under Middelalderparken og inn mot Ekebergåsen Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Helgen 14.-15. september skal Bane NOR utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

Ved Oslo S skal det utføres en rekke ulike arbeidsoperasjoner som etterfylling av pukk, sveising og kjerneboring. Det regnes ikke med at dette arbeidet vil være av vesentlig støyende karakter. Ved Haven, nord for Bispegata skal det utføres skinnesliping på sporene. Dette arbeidet kan medføre noe støy for de nærmeste naboene. Arbeidet starter 14.9 kl. 01.30 og slutter søndag 15.9 kl. 13.30

Utover dette er det normal anleggsdrift ved Oslo S de kommende ukene. Dette arbeidet består av massehåndtering, generell anleggsvirksomhet og betongarbeid. I området ved Ekebergåsen utføres fundamenteringsarbeid ved bruk av mikropeler. Det er ikke planlagt arbeid som skaper vesentlig støy eller endret støysituasjon i området rundt Oslo S

I Tresporshallen, inne i Ekebergåsen pågår betong- og konstruksjonsarbeid. Litt lenger inn, ved Inngående Follobane jobbes det med rensk av bunnen i tunnelen.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet
I løpet av perioden 2019-2020 skal Bispegata få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i slutten av januar og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. I hele 2019 blir det anleggs- og betongarbeider i byggeområdet. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no

Har du spørsmål - Ta kontakt! 
Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak (f.eks. alternativ overnatting) i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Om du ønsker generell informasjon om Follobaneprosjektet kan du besøke vårt INFOsenter i Bispegata som er åpent hver dag fra 11:00 til 15:00 mandag til fredag og 11:00 til 17:00 på torsdager. Hjertelig velkommen!
Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski – tilrettelagt for halvert reisetid.

Kommunikasjonsrådgiver/Nabokontakt
Stian Westin e-post: follobanen@banenor.no
Nabovakttelefon (utenom arbeidstid)
Tlf: 459 75 212 (16:00-22:00 man-fre, 11:00-16:00 i helgedager)
Sentralbord
Tlf: 05280

Informasjonsbrevene på Follobanens nettsider og kan mottas på e-post ved å abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet. Velg mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet. Se http://www.banenor.no/follobanennyheter. Dersom du ønsker å motta brevet i et annet format, ber vi deg ta kontakt.