Oslo S

 

Ved Oslo S bygger Bane NOR de nye sporene til tog som skal ha Oslo S som endestasjon eller kjøre gjennom stasjonsområdet. Mellom Oslo S og Ekebergåsen er hele 7 jernbanespor lagt i en ny 600 m lang tunnel under den historiske Middelalderparken.

Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, valgte trasé til Follobanen i et samarbeid med Riksantikvaren og Oslo kommune. Som en del av samarbeidet skal partene ruste opp Middelalderparken som historisk park og bydelspark.