Bilder

Her kan du laste ned bilder i høyoppløst versjon ved å klikke på bildet. Bildene kan benyttes fritt under forutsetning av at bildekreditering gjøres. ENGLISH: Illustrations in high resolution can be downloaded by clicking the desired picture below. Please use the image crediting stated.

 

Prosjektdirektør/Project Director

Mr. Per David Borenstein

Foto: Madeleine Bergheim

Mr. Per David Borenstein

Foto:Bane NOR

 
     

Oslo S og Middelalderparken / Oslo Central Station and the Medieval park

Oslo S / Oslo Central Station EPC Civil Oslo S - Illustration Oslo S / Oslo Central Station

3D visualisering av ferdig anlegg i Middelalderparken

The area between Oslo Central Station and the Ekeberg Hill

Foto: Bane NOR/ViaNova

Illustrasjon av utbyggingen ved Oslo S

Constructions close to Oslo Central Station

Foto: Bane NOR 

Follobanen - oversiktsbilde fra Oslo S mot Ekebergåsen.

The Follo Line - view from Oslo Central Station towards the Ekeberg Hill.

Foto: Bane NOR/ViaNova

Oslo S / Oslo Central Station    

Illustrasjon av infrastruktur i Ekebergåsen.

Illustration of infrastructure in the Ekeberg Hill

Illustrasjon: Bane NOR

 

Utsikt mot Follobanens 600 m tunnel der spor skal gå under Middelalderparken

View of the Follo Line 600 m tunnel where tracks will go under the Medieval park

Foto: Bane NOR

 

Store betongkulverter markerer inngangen til tunnelen under Middelalderparken

Large culverts. The entrance to the tunnel under the Medieval park

Foto: Bane NOR

 

 

     

Den 600 meter lange betongtunnelen mellom Bispegata og Ekebergåsen er under bygging

Constructing a 600 meter long concrete tunnel between Bispegata and the Ekeberg Hill

Foto: Bane NOR/Terje Skåre

Signalkablene er tatt ned fra den provisoriske Østfoldbanebroen og legges ned i nye kanaler

Signal cables at the Østfold railway bridge are laid down in new channels

Foto: Bane NOR

Pressing av betongkulvert sommeren 2018

Constructing concrete tunnel summer 2018

Foto: Bane NOR

     

Støping av tunnelhvelv over tresporshallen

Casting of tunnel vault

Foto: Bane NOR

Under Middelalderparken. Her møtes Blixtunnelens løp og Østfoldbanen inngående løp

Below the Medieval Park. The Blixtunnel and the Østfold Line incoming track

Foto: Bane NOR

Inne i tunnelen

Inside the tunnel

Foto: Bane NOR/Terje Skåre

 

 

 

Boretoget til Baneservice på Oslo S borer nye fundamenter til kontaktledningsmaster for Follobanen

Drilling of new foundations for contact line masts

Foto: Bane NOR

Anleggsområde FB ved Oslo S i vinterdrakt. Sporene som kommer ut av kulverten skal kobles til
Oslo S

Foto: BaneNOR/Knut Inge Aase

 

Nye spor under Middeladerparken frigjør byrom

 

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

 

Bane NOR fornyer Oslo S. Her er sju spor samlet under Middelalderparken

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

 

 

 

Del av ny tunnelstrekningrett sør for Oslo S

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

 

 

Her går den nye betongtunnelen under Middelalderparken

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

 

 

 

Follobanens to løp og inngående Østfoldbane (tunnelløpet til høyre i bildet) går i 600 m tunnel under Middelalderparken

The Follo line and inbound Østfold line in the 600 m tunnel under the Medieval Park

Foto: Bane NOR 

Under Middelalderparken innredes tunnelen med teknisk utstyr som blant annet gir strøm og signaler til togtrafikken

Below the Medieval Park the tunnel is equipped with electrical and signal technology

Foto: Bane NOR

Klargjøring av det nye tunnelsystemet under Middelalderparken i Oslo

Preparation of the new tunnel system under the Medieval park in Oslo

Foto: Bane NOR

     

Kontaktledning er jordet og sperreflagg satt opp før arbeid kan starte på jernbanelinjen

Safety: Warning Flags are set up before work can start on the railway line

Foto: Bane NOR

Gamle transformatorkiosker flyttes og nye settes opp på Oslo S

Old Transformatorkiosks are removed and new ones installed at Oslo S

Foto: Bane NOR

 

Nytt fundament heises ned i borehull på Oslo S

New foundations lowered into boreholes

Foto: Bane NOR

     

Tunnel

 

Tunneldriving med Drill & Blast

Tunnel excavation by Drill & Blast

Foto: Condotte/Michael Hansen

Tunneldriving med Drill & Blast

Tunnel excavation by Drill & Blast

Foto: Bane NOR 

Tunneldriving med Drill & Split

Tunnel excavation by Drill & Split

Foto: Bane NOR 

     

Tunneldriving med Drill & Split 

Tunnel excavation by Drill & Split

Foto: Bane NOR

Den 470m² store Tresporshallen med et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Det er her dobbeltsporene og sporet for inngående Østfoldbane samles

Ekeberg Tunnel Hall is 470m² with a span of 33 m and a height of 17 m

Foto: Bane NOR/Terje Skåre

Arbeid i Tresporshallen

Construction in the Ekeberg Tunnel Hall

Foto: Bane NOR/Terje Skåre

 

Åsland riggområde, sør i Oslo: Her boret to tunnelboremaskiner (TBM) mot Oslo S og to TBM'er mot Ski

The Follo Line Project has one major construction site at  Åsland. From the rig area two TBMs drilled towards Oslo Central Station, and two TBMs towards Ski 

Illustrasjon: Bane NOR/ViaNova

Oversiktsbilde over nedre riggområde på Åsland

Åsland rig area, an overview

Foto: Bane NOR

Blixtunnelen: Follobanens 20 km lange tunnel med to tunnelløp, blir Nordens hittil lengste jernbanetunnel

Foto: Bane NOR

     

Borehode på en av Follobaneprosjektets fire tunnelboremaskiner.

The front of one of four TBMs at the Follo Line Project 

Foto: AGJV/Nicolas Tourrenc

Illustrasjon av tunnelboremaskinen sett bak kutterhodet.

An illustration of the TBM behind the cutterhead

Foto: AGJV

Massen fraktes ut på samlebånd ved tunnelarbeider under Ekebergåsen

The excavated materials are transported to the rig area at Åsland by conveyorbelt

Foto: AGJV

     
Dobbelt gjennomslag TBM - Ekebergåsen

Spente gjester venter på TBM-gjennomslag. September 2018

Excited guests waiting for the TBM breakthrough

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Gjennomslag for Follobanens tunnelboring mot Oslo S. september 2018

Breakthrough north with two out of four tunnel boring machines.

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Dobbelt gjennomslag mot Oslo feiret med flere hundre gjester. September 2018

Breakthrough north with two out of four tunnel boring machines

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

     

Tunnelarbeidere foran TBM-kutterhodet etter vellykket gjennomslag

Tunnel workers in front of the TBM cutter head after a successful breakthrough

Foto: Foto Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Dobbelt gjennomslag TBM - Ski

Double breakthrough south on schedule February 2019 - 2 years after start

Foto: Bane NOR

Dobbelt gjennomslag TBM - Ski

Double breakthrough south on schedule February 2019 - 2 years after start

Foto: Bane NOR

     

Fastsporstøping

Casting of ballastless track

Foto: Bane NOR

Fastsporstøping

Casting of ballastless track

Foto: Bane NOR

Støpearbeider i rescue area

Casting in the rescue area

Foto: Bane NOR

     
 

 

Tunnel som kunst

Art: Tunnel and lights

Foto: Bane NOR

Blixtunnelen: Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km), og den første i Norge med to atskilte løp

The Blix tunnel is the longest railway tunnel in the Nordics, and Norway's first long twin tube rail tunnel

Fastsporstøping i nordre del av tunnel

Casting of ballastless track - Oslo side

Foto: AGJV

 

 

Ski

Nye ski stasjon. Sett fra luften (illustrasjon)

The new Ski station

Østsiden av nye Ski stasjon med reisetorg.

The east side of the new Ski station, including travel square.

 

Reisetorg Ski stasjon. Trappeamfi

Stairs and amphitheatre at Ski station

     
 

Buede tak gjør nye Ski stasjon til et signalbygg

Bending wooden roofs at Ski Station West

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Inngangen til Ski stasjon vest.

The entrance to Ski Station West

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

 

Moderne fasiliteter på nye Ski stasjon vest 

Modern facilities at the new Ski Station West

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

 

     

Glassheis og buede tretak på nye Ski stasjon vest

Glass elevator and bending wooden roofs at the new Ski Station West

Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Store dimensjoner når inngangen til Roåstunnelen og Blixtunnelen bygges

Large dimensions for the Roås- and Blix tunnels

Foto: Bane NOR/Terje Skåre

Tunnelpåhugget ved Ski

Tunnel entrance in Ski

Foto: Bane NOR/Terje Skåre

 

     
   

Her skal tog kjøre inn og ut nordover fra nye Ski stasjon

Tunnels north of Ski station

Foto: Bane NOR