Pressebilder

Pressebildene kan lastes ned i høyoppløst versjon ved å klikke på bildet. Bildene kan benyttes fritt under forutsetning av at bildekreditering gjøres. ENGLISH: Illustrations for press in high resolution can be downloaded by clicking the wanted picture below. Please use the image crediting stated.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektdirektør / Project Director

Mr. Per David Borenstein


Source: Madeleine Bergheim

Hovedtunnelen / The main tunnel

Nordens hittil lengste jernbanetunnel, og den første i Norge med med to atskilte løp.

 

The longest railway tunnel in the Nordic countries, and Norway's first long twin tube rail tunnel.


Source: Bane NOR

Delprosjekt Innføring Oslo S / Oslo Central Station

EPC Civil Oslo S - Illustration

Illustration of the area between Oslo Central Station and the Ekeberg Hill.

Source: Bane NOR

EPC Civil Oslo S - Illustration

Constructions to be buildt close to Oslo Central Station.

Source: Bane NOR

Oslo S / Oslo Central Station

Follobanen - oversiktsbilde fra Oslo S mot Ekebergåsen.

The Follo Line - view from Oslo Central Station towards the Ekeberg hill.

Source: Bane NOR/ViaNova.

Oslo S / Oslo Central Station

 

Oversikt over anleggsområde med betomgtunnel i forgrunnen. 

Rig area close to Oslo Central Station.

Source: Bane NOR

Oslo S / Oslo Central Station

 Bygging av en 600 meter lang betongtunnel mellom Bispagata og Ekebergåsen.

Constructing a 600 meter long concrete tunnel between Bispegata and Ekebergåsen.

Source: Terje Skåre

Oslo S / Oslo Central Station

 

Pressing av betongkulvert sommeren 2018

Constructing concrete tunnel summer 2018 

 

 

Source: Terje Skåre

Tunnel Drill & Blast

Drill & Blast

 

Tunneldriving med Drill & Blast.

Tunnel excavation by Drill & Blast.

Source: Michael Hansen-Condotte

 Drill & Split

Tunneldriving med Drill & Split.

Tunnel excavation by Drill & Split.

Source: Bane NOR

 

Tunneldriving med Drill & Blast.

Tunnel excavation by Drill & Blast

Source: Bane NOR

Tunneldriving med Drill & Split. 

Tunnel excavation by Drill & Split.


Source: Bane NOR

 Tresporshallen/Ekeberg Tunnel Hall

Den 470m² store Tresporshallen med et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Det er her dobbeltsporene og sporet for inngående Østfoldbane samles.

Ekeberg Tunnel Hall is 470m² with a span of 33m and a hight of 17 meter.

Source: Terje Skåre

Tresporshallen/Ekeberg Tunnel Hall 

Arbeid i Tresporshallen.
Construction in the Ekeberg Tunnel Hall.

Source: Terje Skåre

Tunnel TBM

 Åsland riggområde

Åsland riggområde, sør i Oslo: Her skal to tunnelboremaskiner (TBM) bore seg mot Oslo S og to TBM'er mot Ski.

Source: Bane NOR/ViaNova.

 TBM construction site Åsland

The Follo Line Project has one major constrution site at Åsland. From the rig area two TMBs will be working towards Oslo Central Station, and two TBMs will be working towards Ski. 

Source: Bane NOR/ViaNova.

 

Åsland riggområde / Åsland rig area

Oversiktsbilde over nedre riggområde på Åsland.

Åsland rig area, an overview.


Source: The Follo Line Project Bane NOR.

TBM

Borhode på Anna fra Kloppe en av Follobaneprosjektets fire TBM.

 The front of Anne from Kloppa, one of four TBMs at the Follo Line Project.


Source: Nicolas Tourrenc/Acciona Ghella Joint Venture.

 

Illustrasjon av tunnelboremaskinen sett bak kutterhodet.

An illustration of the TBM behind the cutterhead.

Source: Acciona Ghella Joint Venture.

 

Massen fraktes ut på samlebånd ved tunnelarbeider under Ekebergåsen.

The excavated materials are transported to the rigg area at Åsland by conveyerbelt.

Source: Acciona Ghella Joint Venture.

Dobbelt gjennomslag TBM - Ekebergåsen

 

Spente gjester venter på TBM-gjennomslag.

Excited guests waiting for the TBM breakthrough.

Source: Foto Bane NOR/Nicolas Turrence

 

Kun minutter igjen før gjennomslag.

Only minutes before the breakthrough.

Source: Foto Bane NOR/Nicolas Turrence

Gjennomslag.

Breakthrough.

Source: Foto Bane NOR/Nicolas Turrence

Tunnelarbeidere foran TBM-kutterhodet etter vellykket gjennomslag.

Tunnel workers in front of the TBM cutter head after a successful breakthrough.

Source: Foto Bane NOR/Nicolas Turrence

Dobbelt gjennomslag TBM - Ski

 

 
Ski  

EPC Ski

Ny undergang under jernbanen ved Roås nord for Ski.
A new culvert under the Østfold Line at Roås, north of Ski city centre.

Photo: The Follo Line Project, Bane NOR 

EPC Ski

Langhusveien ferdig omlagt nord for Ski.
The new and relocated Langhus road, north of Ski city centre.

Photo: B. RønningThe Follo Line Project, Bane NOR

Nye Ski stasjon / New Ski station

Nye Ski stasjon sett fra luften.

The new Ski Station seen from the air. The new Ski Station will be built with six tracks and three central platforms, a new pedestrian underpass, a new road bridge, bus terminal and enlarged car park.

Source: Bane NOR/Multiconsult. 

Nye Ski stasjon / New Ski station

Trappeamfi øst for nye Ski stasjon.

The area east of the new Ski Station. Accessibility, efficient transport and integration, into the urban landscape are important factors to the Norwegian National Rail Administration.

Source: Bane NOR/Multiconsult. 

Ski Stasjon/Ski Station

Dronefoto Ski stasjon oktober 2018/Drone photo Ski station october 2018

Source: Røer Production

Tunnelportal Ski/Tunnel portal Ski

De to TBMene i retning Ski vil ha sitt gjennomslag her. Roåstunnelen til høyre/Here the TBMs in direction Ski will have their breakthrough. Roås Tunnel to the right.

Source: Bane NOR

Kontraktsigneringer / Contract signing

EPC TBM

Kontraktssignering / Contract signing

Fra venstre / From the left:

Project Director of the Follo Line Project, Norwegian National Rail Administration (NNRA), Mr. Erik Smith, Ass. jernbanedirektør / Deputy Director General of NNRA Mr. Gunnar Løvås, Project Director Fernando Vara Ortiz of Acciona and Ing. Massimo Maffucci of Ghella.


Source: Cornelius Poppe, NTB.

EPC Ski

Kontraktssignering / Contract signing

Fra venstre /From the left:

Europe Area Director Mr. José Emilio Pont Pérez of Obrascón Huarte Lain S.A., Ass. jernbanedirektør / Deputy Director General Mr. Gunnar Løvås of NNRA and Prosjektdirektør Follobaneprosjektet / Project Director of the Follo Line Project Mr. Erik Smith of Norwegian National Rail Administration (NNRA).

Source: Jon Olav Nesvold, NTB.

Main signalling contract

 

The contract was signed by Tom Tuhus, CEO of Thales Norway (to the left), and Erik Smith, Project Director of the Follo Line Project.

Source: Håkon Mosvold Larsen, NTB