Erik Smith skal lede utbyggingen av Follobanen

Erik Smith er tilsatt som prosjektdirektør i Jernbaneverket Utbygging og skal lede utbyggingen av Follobanen. Smith har lang erfaring fra store utbyggingsprosjekter i Norsk Hydro, og har det siste året ledet prosjektstyret for Follobanen.

Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen ønsker Erik Smith til lykke med oppgaven som prosjektdirektør for Follobanen. <strong> Foto: Harry Korslund </strong>
- Jeg er svært glad for at Erik Smith har takket ja til å ta det operative ansvaret for utbyggingen av Follobanen, som er landets desidert største samferdselsprosjekt i moderne tid. Erik Smith har lang og solid erfaring med å lede utbygging av megaprosjekter i inn- og utland, og vil med sin bakgrunn også bli en viktig bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle Jernbaneverket til en profesjonell byggherre for InterCity-utbygging, sier utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen.

- Jernbaneverket har bygget opp en tung byggherrekompetanse på jernbanebygging gjennom de omfattende prosjekter vi har gjennomført de senere år. Samtidig henter vi inn prosjektkompetanse utenfor Jernbaneverket, blant annet fra industri- og oljesektoren. Dette er ressurser med solid erfaring i å styre store og komplekse prosjekter, og å håndtere store kontrakter i nært samarbeid med leverandørmarkedet både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten er å videreutvikle Jernbaneverkets byggherrerolle til å møte fremtidens jernbanesatsing, sier Nikolaisen.

- Da er det avgjørende at vi styrker vår evne til å gjennomføre prosjektene på en god måte, blant annet ved å samarbeide tett med leverandørmarkedet om nye kontraktsformer hvor nettopp markedet tar større ansvar for den totale gjennomføringen av prosjektene, og jobbe for at det er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i markedet for å sikre god konkurranse om jobbene, sier utbyggingsdirektør Nikolaisen.

Før Smith tok på seg oppgaven med å lede prosjektstyret for Follobanen for vel ett år siden, var han prosjektdirektør i Norsk Hydro og ledet blant annet utbyggingen av det gigantiske aluminiumsverket Qatalum i Qatar til 30 milliarder kroner. I tillegg til 10 år med prosjektlederstillinger i aluminiumsindustrien, har han i mange år hatt prosjektansvar i olje- og gassdivisjonen til Norsk Hydro.

Utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen vil lede prosjektstyret for Follobanen. Dette består i dag av representanter fra de sentrale interessentene i Jernbaneverket i tillegg til eksterne medlemmer.