Miljøbudsjett Follobanen

Follobanen er det første jernbaneprosjekt i Norge med et eget miljøbudsjett.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Miljøbudsjettet for Follobanen presenterer miljøpåvirkning ved utbygging, drift og vedlikehold av Follobanens infrastruktur i et livsløpsperspektiv.


Follobanens miljøbudsjettet skal samtidig bidra til evaluering av hvor godt miljø og klima ivaretas. I budsjettet beskrives også hvordan man skal gjøre en kvalitativ og kvantitativ vurdering av Follobanens miljøpåvirkning- utover den miljø‐ og naturpåvirkning som tradisjonelt blir behandlet i konsekvensutredninger.

De riktige valgene

Miljøbudsjettet er også et verktøy som skal hjelpe Jernbaneverket til å velge løsninger og materialer ut fra et miljøperspektiv.
Et eksempel på dette er Jernbaneverket valg av skinneleverandør da ny rammeavtale ble inngått. Innkjøp fra den mest miljøbevisste skinneprodusenten reduserer klimagassutslippet med 11 %, sammenlignet med gjennomsnittlig europeisk stålproduksjon. Det tilsvarer årlig utslipp fra 2000 personbiler og er den mengden klimautslipp som kan spares ved riktig valg av skinner til Jernbaneverkets årlige forbruk - og for skinner til utbygging og vedlikehold av Follobanen.

Miljø med i regnestykket

Jernbaneverket har satt som mål at miljøkriterier skal vektes for minst 20 % når anskaffelser vurderes. Slik får de mer miljø-ambisiøse leverandørene plusspoeng.
- Dette er et ambisiøst mål og krever at vi tenker nytt i anskaffelsene våre. Tradisjonelt har investeringsprosjektene vært flinke til å innarbeide miljøkrav i kontraktene, men at vi nå kan bruke miljøkriterier til å plukke ut de mest miljøbevisste rådgivere, entreprenører og miljøvennlige produkter er en ny vinkling, sier prosjektsjef for Oslo-Ski Anne Kathrine Kalager.