Stor aktivitet på Follobanen i sommer

I den togfrie perioden fra 25. juni til 8. august, skal Follobaneprosjektet utføre både ordinært anleggsarbeid og arbeid som kun kan gjøres når det ikke kjører tog på strekningen mellom Oslo S og Ås.

I Oslo pågår blant annet arbeidet med ombygging av to gamle tunneler inne på Oslo S. Foto: Bane NOR/Tore D. Mo

Mange på jobb i sommer

På Follobanens anleggsområder vil det gjennom sommeren være omtrent 600 arbeidere på jobb, fra både entreprenører og byggherre. Bane NOR vil så langt som mulig ta hensyn til omgivelsene, og tilrettelegge for at sommeren blir bra – både for naboer, næringer og alle som er på jobb i Follobaneprosjektet. Planlagt arbeid kan avvike, dersom det oppstår uforutsette hendelser. Når sommeren er på sitt varmeste, hender det blant annet at entreprenørene våre må utføre arbeid på natten av praktiske hensyn.

Her jobber vi i sommer

Er du nabo til Follobaneprosjektet kan du her lese detaljer om når og hvor Bane NOR arbeider i sommer. Naboer som i perioder blir sterkt berørt av arbeidet vil få tilbud om avbøtende tiltak. Bane NOR sender ut egen informasjon til de naboene dette gjelder for.  

Oslo S og Middelalderparken

I Oslo pågår blant annet arbeidet med ombygging av to gamle tunneler inne på Oslo S. Det vil gjennom hele sommeren være stor aktivitet på jernbanen i området ved Nordenga bru, Trelastgata, Oslogate, Mosseveien, Middelalderparken og fra Lodalen til Bekkelaget.

Trelastgata/Nordenga bru

I uke 22-25 vil det være en del anleggstrafikk i Trelastgata på dagtid frem til kl. 23.00. Det vil være mindre trafikk etter kl. 18.00. Bane NOR vil benytte feiebil som skal holde området så støvfritt som mulig.

25/6-20/7 skal det utføres pigging i området under Nordenga bru. Arbeidet er støyende. Arbeidet utføres på dagtid kl. 07.00-19.00 med en times pause midt på dagen.

Oslogate

Natt til 25. juni fra kl. 03.00 vil det pågå rivearbeid på jernbanen i tilknytning til Oslogate 3. Dette er ikke støyende arbeid.

26. juni til 30. juni vil det i det samme området være noe mer støyende arbeid når entreprenøren skal rive gamle spor. Arbeidet pågår døgnkontinuerlig i denne perioden, men det skal ikke utføres støyende arbeid mellom kl. 23.00 og 01.00.

26. juni til 3. juli skal entreprenøren utføre boring av pæler ved lokket over Lodalstunnelen/Oslogata Arbeidet er støyende og utføres på dagtid mellom kl. 07.00-19.00.

8.-10. juli skal det utføres pakking av spor ved Lodalen/Oslogate. Arbeidet utføres på natten og er støyende. Naboer som blir berørt av dette arbeidet vil få egen informasjon om evt. avbøtende tiltak.

Det er ordinært anleggsarbeid i området fra 5. juli til 17. juli. Dette er ikke støyende arbeid.

Mosseveien

2.-3. juli skal det utføres døgnkontinuerlig arbeid på Østfoldbanen ved Mosseveien. Arbeidet er noe støyende. Det skal ikke utføres støyende arbeid mellom kl. 23.00-01.00.

26/6-8/8 er det ordinært anleggsarbeid på gang og sykkelstien ved Mosseveien. Dette er ikke støyende arbeid, og utføres på dagtid.

Bekkelaget

Bane NOR vil utføre arbeid på jernbanen fra Oslo S til Bekkelaget i sommer,

Klypen

Ved Klypen skal høyttaleranlegget i tunnelen testes. Dette er ikke støyende arbeid.

Østfoldbanen

Ski stasjon skal i løpet av sommeren ferdigstilles og anleggsområdet skal fjernes før reisende og publikum kan ta hele den nye stasjonen i bruk fra 8. august. Det vil også være arbeid på jernbane-strekningen fra Kolbotn stasjon til Ås stasjon.

Kolbotn -Ås

25/6-9/7 utfører Bane NOR arbeid på jernbanen mellom Kolbotn og Ås. Arbeidet pågår på dagtid og er ikke støyende. Fra 9/7-8/8 utføres arbeidet også på natten. Arbeidet forflytter seg, og det benyttes skinnegående maskiner.

9/7-16/7 utføres det etterfylling og pakking av pukk og singel på jernbanestrekningen. Det benyttes en pakkemaskin til dette arbeidet. Arbeidet forflytter seg.

Ski

6. og 7. juli skal det utføres pigging av et betongelement i området umiddelbart nord for nye Nordbyveien bro. Dette er støyende arbeid som gjennomføres på dag i tidsrommet kl. 8.00 - 19.00.

Det vil i perioden 6. - 11. juli etterfylles det med ballast og gjennomføres pakking av spor. Arbeidet omfatter bruk av maskiner som vil kjøre gjennom anlegget flere ganger for å pakke og stabilisere sporet. Aktiviteten planlegges gjennomført natt i tidsrommet kl. 22.00 - 7.00.

Naboer som blir berørt av dette arbeidet vil få egen informasjon om evt. avbøtende tiltak.  

Åsland - Blixtunnelen

Arbeidet med å gjøre ferdig Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, fortsetter denne sommeren. Ca. 100 personer er på jobb nede i tunnelanlegget og på Åsland anleggsplass. Inne i tunnelanlegget pågår viktige tekniske installasjoner før trafikken skal starte opp i desember i år.

I dagsonen på Åsland fortsetter vår tunnelentreprenør, Acciona Ghella JV, riving og nedmontering av bygg og utstyr som har vært brukt i anleggsperioden. Blant annet skal sveiser-verkstedet i nedre område tas ned. Dette blir dessverre fortsatt støy fordi det er nødvendig å knuse betong. Det beklager vi. Dette arbeidet skal skje mellom kl. 7.00 og kl. 11.00 og mellom 12.00 til 17.00/19.00. Det skal holdes pause fra støyende arbeid mellom kl. 11 og kl. 12 hver dag. Det kan fortsatt pågå noe svært støyende arbeid om ettermiddagen/tidlig kveld for å bli ferdige i tide, men det meste av svært støyende aktivitet ferdigstilles i løpet av de to første ukene i juli, opplyser entreprenøren.

Acciona Ghella skal også fjerne asfalt på Åsland. Arbeidet skjer mellom kl. 7.00 og kl. 19.00, med støy-pause mellom kl. 11.00 og kl. 12.00. Det meste av asfalten inne på området skal de etter planen fjerne innen juli/august. Dette arbeidet skaper begrenset støy.

For øvrig blir det flytting av de siste jord/stein-massene inne på deponiområdet og noe trafikk inne på området. Dette medfører noe støy, hovedsakelig fra lasting og tipping stein.

Acciona Ghella opplyser at de etter behov vil sette inn tiltak for å dempe ulempene knyttet til støv fra  rivearbeidet.

Vevelstad i sommer

Ved nettverksstasjonen på Vevelstad skal det utføres arbeid på dagtid og det kan dessverre føre til litt støy i noen perioder. På Vevelstad er planen å gjøre ferdig en vei for fotgjengere i løpet av månedsskiftet juni/juli og det er ikke planlagt annet arbeid i sommer.

Åsland etter sommeren - siste innspurt og opprydding

Høsten 2022 starter Bane NOR det fysiske arbeidet med å gjøre Åsland om til et natur- og friluftsområde. Arbeidet med terreng, såing og planting skal etter planen være ferdig etter vekstsesongen 2023. Dette arbeidet vil gi noe støy, hovedsakelig fra lasting og tipping av masser. Les gjerne egen artikkel her på banenor.no/follobanen om hvordan Åsland skal endres fra anlegg til natur.

Kontakt oss gjerne:

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 9.00 -15.00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 8.00 – 19.00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9.00 – 15.00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – ekspresslinje mellom Oslo og Ski.