Arbeid på jernbanen i mai - og brannøvelse

14.-15. mai er det en togfri periode på jernbanen mellom Oslo S og Kråkstad. I forbindelse med utbyggingen av Follobanen vil det være anleggsvirksomhet på strekningen fra lørdag 14. mai kl. 03.00 til søndag 15. mai kl. 13.25. I Ski vil det også være en brannøvelse i Roåstunnelen i løpet av perioden.

Den togfrie perioden brukes til å gjøre viktig arbeid som kun kan bli gjort når det ikke er ordinær trafikk på jernbanen. 
Foto: Bane NOR

Oslo S og Middelalderparken

Det skal utføres diverse arbeid med kontaktledning inne i tunnelen som går under Middelalderparken. Ved Loenga skal det utføres kabelomlegging, flytting av signaler og fjerning av sporvekselvarme.

Ved Mosseveien pågår arbeid med rehabilitering av bygninger i området ved Middelalderparken. Det vil være generell anleggsdrift, muring, bruk av betongblander, handriving, bruk av hjullaster, boremaskiner, betongsag i hele anleggsområdet.

I området ved Oslogate og under Nordenga bru skal entreprenøren kjøre inn og tømme steinmasser og utføre riving, pigging og betongarbeid. Dette arbeidet er støyende. Arbeidet pågår fra 9.-22. mai på dagtid mellom kl. 08.00 og 17.00, med pause i arbeidet kl. 12.00-13.00. Bane NOR og entreprenørene skal også påbegynne sporarbeidet i dette område hvor Østfoldbanen og Follobanen skal kobles sammen med sporområdet ved Oslo S.

Ved Klypen, Østfoldbanen til Kolbotn, samt inne i Kongshavntunellen og Lodalen skal det utføres signalarbeider.

I tillegg til arbeidene som Follobaneprosjektet utfører, fornyer Bane NOR jernbanens signalanlegg flere steder på Østfoldbanen og ved Loenga.

Kolbotn til Ski

I området fra Kolbotn til Ski skal det utføres arbeid som krever bruk av skinnegående arbeidsmaskiner. Det skal blant annet utføres kabeltrekking og installasjon av signalobjekter og sporvekselvarme.

Brannøvelse i Roåstunnelen (Ski)

I løpet av den togfrie perioden skal det også gjennomføres en brannøvelse i Roåstunellen lørdag 14. mai kl.09.00-13.00. Det vil i den anledning brukes teaterrøyk i tunellen som vil sige ut nord for tunellen.  Dette er helt ufarlig «røyk» som raskt vil fordampe. Det vil være utrykningskjøretøy i området i dette tidsrommet.

Innspurt på Follobanen

Er du nabo til Follobaneprosjektets anleggsområder og jernbanen for øvrig, vil du både se og høre arbeidet på jernbanen i den togfrie perioden. Den togfrie perioden brukes til å gjøre viktig arbeid som kun kan bli gjort når det ikke er ordinær trafikk på jernbanen. 

Våre entreprenører arbeider sammen med mannskap fra flere underleverandører. De jobber alle sammen med komplekse og store arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene og områdene som strekker seg fra Oslo S til Ski. Bane NOR vil ha sine byggherreteam på plass for å følge opp arbeidet. Arbeidet som gjøres i løpet av denne helgen er blant annet avgjørende for at vi skal kunne åpne nye Ski stasjon i august og åpne for trafikk gjennom Blixtunnelen i desember.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Ta kontakt med Bane NOR kundesenter, på tlf. 477 70 098, mandag-fredag kl. 08.00-19.00 og lørdag-søndag og helligdager kl. 09.00-15.00, eller send e-post til: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.