Hva skjer sommer 2022?

Hvert halvår – rett i postkassen! Gjennom hele byggeperioden har Follobanen sendt nyhetsbrev i posten til alle naboene før sommerferien og før juleferien, i tillegg til elektronisk informasjon. Siste brev er sendt og vi nærmer oss åpning.

Takk for tålmodigheten, sier vår prosjektdirektør, Per David Borenstein, og inviterer naboer til å være med på en liten konkurranse om gullbilletter til åpningen som planlegges 12. desember om formiddagen. Allerede dagen før, søndag 11. desember, planlegger Bane NOR å starte vanlig passasjertrafikk gjennom Blixtunnelen, Nordens hittil lengste jernbanetunnel. Da åpner Bane NOR den nye  ekspresslinjen Oslo -Ski som, sammen med lokaltrafikk på Østfoldbanens lokallinje, nær dobler togtilbudet sørøst for Oslo.

Les mer om dette og om sommeren viktige arbeid med Follobanen, i vårt nyhetsbrev til naboene