Forberedelser til sommerjobben på jernbanen

På Follobanens anleggsområder i Oslo og Ski vil det være ordinært anleggsarbeid i uke 23 og 24, og forberedelser til sommerens arbeid som starter 25. juni. Fra 11. juni kl. 03:00 til 12. juni kl. 13:00 er det en togfri periode på jernbanen. Bane NOR og entreprenørene skal da utføre arbeid som kun kan gjøres når det ikke kjøres tog på jernbanen.

Under Nordenga bru bygger Bane NOR om to gamle tunneler på Oslo S. Foto: Bane NOR

Oslo S og Middelalderparken

Under Nordenga bru, fortsetter arbeidet med å bygge om to gamle tunneler på Oslo S. Arbeidet vil utføres 6. -19. juni kl. 08.00-17.00, med pause i arbeidet mellom klokken 12.00 og 13.00. Arbeidet er støyende.

Ved Loenga og Ekebergåsen (Mosseveien) er det generell anleggsarbeid mandag til onsdag kl. 07.00-19.00 og torsdag kl. 07.00-14.00.

På enkelte bygninger i området ved Middelalderparken pågår det rehabilitering. Arbeidet utføres mandag-fredag kl. 07.00-19.00 Det skal også utføres noe rivearbeid i området. Arbeidet er ikke støyende.

På jernbanen ved Oslogate 3 pågår det arbeid mandag-søndag kl. 06.00-23.00.

I den togfrie perioden 11.-12. juni skal det jobbes på natten, men det skal ikke utføres støyende arbeid mellom kl. 23.00-01.00.

Ski

I Ski vil det være ordinært anleggsarbeid i ukene fremover. Dette er ikke støyende arbeid. I den togfrie perioden fra 11. juni kl 03:00 til 12. juni kl 13:00 vil det være arbeid på jernbanen fra Kolbotn til Ås. Bane NORs entreprenør skal i dette tidsrommet blant annet bruke en skinnegående arbeidsmaskin på strekningen. Det vil være noe støy fra arbeidet i morenen i Ski i forbindelse med montering av stålmaster.

Sommerens arbeid på Follobanen vil utføres i den togfrie perioden fra 25. juni til 8. august. Ski stasjon åpner for trafikk fra hele den nye stasjonen 8. august, og Follobanens arbeid på jernbanen avsluttes da i Ski.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 9.00 -15.00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 8.00 – 19.00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9.00 – 15.00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski