Største utvidelse av sporområdet på 40 år

Etter seks uker med stengt jernbane starter togtrafikken på Østfoldbanen opp igjen som planlagt 9. august. Etter en vellykket testkjøring i det nye sporområdet på Oslo S kan togtrafikken gå som normalt på Østfoldbanen.

Del av den nye tunnelstrekningen sør for Oslo S ble tatt i bruk 9. august. foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

- Vi takker for tålmodigheten – og vi takker for innsatsen til nesten 1000 arbeidere som i sommer har jobbet på Follobanen, sier Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Bane NOR.

- Sommeren 2021 har vært en viktig milepæl for Follobaneprosjektet. Vi har gjort den største utvidelsen av sporområdet på Oslo S på 41 år. Sist gang det skjedde tilsvarende utvidelse, var i tilknytning til innkobling av Oslo-tunnelen i 1980, sier Borenstein.

Anleggsområdet ved Oslo S er etter den omfattende sommerjobben nå et område med spor og ordinær togtrafikk. Strømmen er nå skrudd på, og alle deler til kontaktledningsanlegget er dermed spenningsførende. I forkant av endelig driftsettelse har det vært gjennomført en vellykket testkjøring med tog i linjehastighet.

Sommerbrudd som planlagt

Bane NOR har lagt bak seg en viktig sommer i jernbanehistorien på Oslo S. Når den første delen av anlegget nå tas i bruk, kobles Østfoldbanen til via den nye Kongshavntunnelen og den nye betongtunnelen for jernbanespor under Middelalderparken rett sør for Oslo S.

I Ski har det vært flere ulike aktiviteter i sommer. Arbeidet har blant annet involvert innløfting av stålkonstruksjoner til plattformtak 3, samt arbeider med kontaktledning, fundamenter, kabler og andre objekter som er plassert i og ved sporet.

Binder sammen øst og vest

Med Follobanen tilbyr Bane NOR flere tog, opp mot halvert reisetid mellom Oslo og Ski, og økt kapasitet for godstog. Store deler av Follobaneprosjektet er nå ferdig bygd, men viktig arbeid gjenstår. Årets sommerjobb har derfor vært en svært viktig periode for fremdriften til Follobanen og forberedelser til neste år når prosjektet skal stå ferdig. I desember 2022 skal Blixtunnelen tas i bruk med fire spor mellom Oslo og Ski, og Follobanen vil dermed i samspill med Østfoldbanen gi dobbelt så stor tog-kapasitet mellom Oslo og Ski.

Høyt aktivitetsnivå

I Follobaneprosjektet har det vært 86 forskjellige entreprenører på jobb gjennom sommeren, i tillegg til Bane NORs byggherreteam. For enkelte naboer har anleggsarbeidet denne sommeren vært støyende.

- Vi takker for tålmodigheten, og ser virkelig frem til å kunne tilby Follobanen som et svært godt reisealternativ for passasjerene på Østfoldbanen. Fra desember 2022 kan pendlere bytte ut to-felts motorvei med dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Raskere og mer effektiv reise mellom disse to byene finnes ikke, sier Borenstein.