Arbeidspåske under pandemien: 400 rustet opp jernbanen

Mens store deler av samfunnet var påske- og koronastengt, jobbet over 400 personer på spreng for å fornye jernbanen. Arbeidet gikk på skinner, og det kommer passasjerene til gode.

Det skal henge sammen - og det skal passe sammen. Brikkene faller på plass underveis i påskearbeidet.  Foto: Bane NOR

Bare på Follobaneprosjektet hadde Bane NOR, entreprenører og underleverandører over 200 menn og kvinner på jobb gjennom påsken. De jobbet med komplekse og store arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene og områdene som strekker seg fra Oslo S til Ski.

I løpet av påskedagene ble det blant annet boret fundamenter til kontaktledningsmaster både i Ski og Oslo. Til dette arbeidet ble det benyttet en boremaskin påmontert et tog. Boretoget brukte først to dager på Oslo S før det reiste videre til Ski, slik at entreprenøren fikk utført tilsvarende jobb der. På denne måten fikk Bane NOR maksimalt utnyttet tilgangen til utstyret i løpet av noen hektiske dager.

Boretoget besøkte både Oslo og Ski i løpet av påsken. Foto: Bane NOR

På Loenga ble arbeidet med å koble til spor og kontaktledning for Østfoldbanen ut fra Oslo ferdig som planlagt. Dette arbeidet var viktig og avgjørende for at reisende på Østfoldbanen skal kunne ta i bruk den nye Kongshavntunnelen i august.

På hele strekningen mellom Oslo S og Ski var det stor aktivitet gjennom påsken, og da togtrafikken stanset i påskedagene, utførte Bane NOR sammen med entreprenørene både sporarbeid og utskifting av deler av det elektriske anlegget ved Oslo S.Da stasjonen ble tømt for reisende kom de gulkledde på jobb. Foto: Bane NOR

Buss for tog

I høytiden ble mange reisende henvist til busser, mens det pågikk utbygging, vedlikehold og fornying av jernbanen flere steder i landet. Kommunikasjonssjef Trine Bratlie Evensen i Bane NOR lover at det skal de få igjen for.

– Vi bygger og vedlikeholder for at folk skal få færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger, sier Evensen.

Takker tålmodige naboer

Bratlie Evensen ønsker å takke både ansatte for en solid innsats, og alle naboer til jernbanen som har «holdt ut» med anleggsarbeid gjennom påsken.

– Vi retter en stor takk til våre tålmodige naboer. Dere bidrar til at vi kan holde hjulene i gang i en krevende tid. Dette er samfunnsnyttig arbeid og en forutsetning for å bedre togtilbudet, sier hun.

Naboer til Follobaneprosjektet ble før påsken informert om arbeidet, og de mest støyutsatte naboene fikk tilbud om å bo på hotell mens arbeidet pågikk. Til sammen var det 30 familier i Oslo og Ski som takket ja til dette tilbudet.

Hindrer smitte på anleggsplassene

Sammen med våre dyktige entreprenører jobbet vi på spreng fra Fauske i nord til Rygge i sørøst.

Det har vært over 400 personer i sving på jernbanen denne påsken, de har jobbet under strenge smitteverntiltak og tett oppfølging.

– Vi tar pandemien på stort alvor. Vårt felles mål er å holde folk friske, beskytte nærmiljøene der vi jobber og sikre god framdrift på anleggsplassene, sier Evensen.

Hun viser til at Bane NOR har gode systemer for oppfølging av smittevern: Vi sjekker og kontrollerer jevnlig at entreprenørene har rutiner for systematisk oppfølging av reglene, både i egen organisasjon og hos underentreprenørene. Vi får ukentlige rapporter fra entreprenørene om status for karantener og andre forhold knyttet til koronahåndteringen. Det holdes også befaringer på anlegg, med sjekklister for å sikre et høyt fokus på smittevern.

Jobber sammen i små arbeidslag

Ansatte må som hovedregel holde avstand til hverandre, men det er også etablert små arbeidslag som kan jobbe tettere. Disse må sørge for to meters avstand til kolleger utenfor arbeidslaget, eller bruke verneutstyr som dekker ansiktet.

Verktøy og arbeidsredskaper sprites og rengjøres godt og arbeidstøyet renses. Det gjennomføres samtidig testing av ansatte, for å sørge for å unngå at sykdom sprer seg.

– Vi er godt fornøyde med å få gjort så mye under så vanskelige forhold, sier Evensen.

Nye tunneler og dobbeltspor

Alle planlagte arbeider ble gjennomført i påskeuka, og vi kunne starte togtrafikken igjen til forventet tid, samtlige steder. Dette er blant jobbene som er gjort gjennom høytiden:

  • Drammen-Asker: Her ble det bygget et ni kilometer langt nytt kontaktledningsanlegg.
  • Skarnes: Det er bygget en ny gangkulvert (tunnel for gående og syklende) under sporet ved stasjonen.
  • Rygge: Her ble deler av dagens jernbane rustet opp, samtidig som det bygges nytt dobbeltspor.
  • Vi har også jobbet på Nordlandsbanen, i Steinkjer, Vestfold, Drammen, i tillegg til Ski og flere steder i Oslo.