Arbeid på Follobanen i mai

Arbeidet med Follobanen pågår for fullt. Med mange helligdager i mai må tiden utnyttes godt, og med togstans på jernbanen blir mange viktige oppgaver løst.

Arbeid på jernbanen i helligdagene

For å holde tidsskjemaet ønsker entreprenørene å holde arbeidet i gang også på offentlige fridager, men det skal ikke utføres støyende arbeid på helligdagene.

Åsland blir det arbeid nede i tunnelanlegget, og noe aktivitet og logistikk inne på anlegget i løpet av helligdagene. Det skal ikke arbeides utendørs på Åsland eller på Vevelstad i løpet av helligdagene i mai.

I Oslo vil det være anleggsarbeid 13. og 24. mai. Det er ingen støyende arbeid som er planlagt disse dagene. Vår entreprenør skal i løpet av 17. mai gjennomføre en befaring på anlegget i Oslo.

Det er ikke anleggsarbeid i Ski i løpet av helligdagene.

Arbeid i periode med stengt jernbane

Bane NOR skal i helgen 22.-23- mai utføre anleggsarbeid som krever stans i togtrafikken. Follobaneprosjektet skal i den forbindelse utføre arbeid mellom Oslo S og Ski fra lørdag 22. mai kl. 01:15 til søndag 23. mai kl. 13:00.

Oslo

Ved Oslo S og Middelalderparken vil arbeidet som entreprenørene skal utføre disse to dagene, først og fremst bestå av kontroller og planlegging av sommerens arbeider. Arbeidet er ikke støyende, men det vil være både anleggstrafikktrafikk og døgnkontinuerlig arbeid i området.

Ski

På Ski stasjon øst vil det være ordinært anleggsarbeid, og ved Nordbyveien bro skal det utføres el-installasjoner. Arbeidet er ikke støyende, men det vil være anleggstrafikktrafikk og aktivitet i det oppgitte tidsrommet. Det er ikke planlagt nattarbeid i Ski denne helgen.

I løpet av mai/juni vil arbeidet i Morenen starte opp igjen. Her skal det utføres mikropeling, en metode som benyttes for å sikre grunnen. Dette arbeidet vil bli varslet om særskilt. 

Østfoldbanen

Ved Sjønhaug og Kjølstad tunnel vil det være maskiner i arbeid i sporet. Det vil også pågå arbeid i sporet mellom Oppegård og Kolbotn. Arbeidet er ikke støyende, men det vil være anleggstrafikktrafikk og aktivitet i det oppgitte tidsrommet.

Åsland

Det skjer fortsatt mye viktig anleggsarbeid på Åsland. Selv om en del bygninger og installasjoner nå tas ned fordi de ikke lenger er nødvendige for tunnelproduksjonen, er Åsland base for den jernbanetekniske innredningen av Nordens lengste jernbanetunnel. Det vil være arbeid nede i tunnelanlegget, og noe aktivitet og logistikk inne på anlegget.

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres mye av arbeidet når det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av tidsrommet med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter denne perioden. Anleggsarbeidet i helgen 22.-23. mai er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Ut å reise når toget ikke kjører?

Den togfrie perioden er planlagt i god tid, der maskiner er tilgjengelig og mannskap er på jobb for å nå viktige milepæler. For Follobaneprosjektet er dette en viktig arbeidsperiode når vi stadig nærmer oss at togtrafikken på Follobanen skal begynne å kjøre mellom Oslo S og Ski, gjennom Blixtunnelen. Allerede fra august skal tog på Østfoldbanen ta i bruk Kongshavntunnelen, under Middelalderparken.

Reisende på strekningen Oslo S-Ski-Kråkstad og Oslo S-Ski-Ås henvises til VY for detaljer om buss for tog i perioden der jernbanen er stengt for reisende.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

 

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

 

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.