Viktig arbeidsperiode snart over

Follobaneprosjektet har hatt 70 selskaper og 1200 menn og kvinner på jobb i sommer. Sommerukene har vært en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobanen blir ferdig til avtalt tid.

Det har vært et omfattende arbeid som er gjort både ved Oslo S og i Ski i sommer. Vi takker for innsatsen til alle som har vært på jobb i sommer. Årets sommerferie har for mange vært på hjemmeadresse i Norge, og dermed opplevd arbeidet på jernbanen i større grad. Vi takker for tålmodigheten!

Viktig fremdrift i Oslo

Ved Oslo S, i området som i dag brukes til parkering av tog, har Bane NOR nå fjernet gamle spor, sporveksler, kabler, føringsveier og ballast. Det er også utført viktig forsterkning av de utfordrende grunnforholdene i samme området. Sommerens arbeid har dermed lagt forutsetningene for at vi neste sommer kan bygge om en gammel kulvert som går under sporene.

Ved Oslo S er det satt ned 260 jetpeler i grunnen. Disse bidrar til å forsterke grunnforholdene. Foto: Bane NOR

Fjernstyrer Loenga

På Loenga har vi benyttet sommerukene til å få på plass fem nye hovedsignaler. Dermed kan togtrafikken på Loenga nå fjernstyres fra togledersentralen på Oslo S. Når trafikken starter opp som normalt fra mandag 10. august har det vært gjort en omfattende testing av dette anlegget. Bane NOR velger alltid sikkerhet først. Derfor kan du stole på norsk jernbane. 

Med sommerstengt jernbane har Bane NOR også benyttet den togfrie perioden til å rive det som sto igjen av Sjursøya bru.

Omfattende arbeid i Ski

Av sikkerhetsårsaker er Bane NOR nødt til å bruke noe mer tid på det nye signalanlegget for Ski stasjon og den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke.

Utfordringene er knyttet til det omfattende arbeidet rundt Ski stasjon og det nye signalanlegget. Anlegget må tilpasses både nye og gamle systemer på Østfoldbanen, Østre linje og Vestre linje mot Oslo. Det krever omfattende testing. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi derfor vente med å sette togene i trafikk. Bane NOR og leverandørene jobber så raskt vi klarer 24 timer i døgnet, og det er satt inn ekstra mannskap.

Endret bybilde

Det mest synlige arbeidet for publikum i sommer, var nok da den midlertidige kabelbroen over Ski stasjon ble løftet vekk. Den iøynefallende broen kom på plass i 2012 for å ivareta viktige kabler i byggefasen til nye Ski stasjon vest sto ferdig.  Nå er alle kabler som tidligere gikk over kabelbroen enten lagt om eller fjernet, og demonteringen og løfteoperasjonene med den gigantiske kranen gikk som planlagt.

Kabelbroen som forsvant. Foto: Bane NOR

På skinner i Blixtunnelen

Selv om sommerperioden uten togtrafikk ikke berører tunnel-delen av prosjektet, har det vært stor aktivitet i tunnelen. Før sommeren ble det fraktet inn et lager av skinner slik at våre arbeidere har kunne benyttet sommeren til sporbyggingen.

Stor aktivitet i Blixtunnelen. Foto: Bane NOR

Blant andre større arbeider er det gjort omfattende installasjoner av teknisk utstyr i de 55 tverrforbindelses-rommene mellom de to tunnelløpene. Det er også gjort omfattende tele-installasjoner i selve tunnel-løpene. Utendørs har det blant annet vært jobbet med strømforsyningen til tunnelen, med anlegg både ved Vevelstad og på Åsland.

Gjennom sommeren har det også pågått store støpe- og ferdigstillelsesarbeid i de fremtidige beredskap- og evakueringsområdene i tilknytning til Blixtunnelen.

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no. 

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. 

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid) 

Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00) 

Tlf. sentralbord: 05280