Takk for tålmodigheten – og takk for innsatsen

Til tross for en annerledes påske har det vært stor aktivitet på jernbanen i påskedagene – og uken, hos både entreprenører og i Bane NOR.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet på Follobanen ble gjennomført som planlagt i påsken. Til avtalt tid ble strømmen igjen satt på, og kun få minutter etterpå gikk togtrafikken fra Lodalen til Oslo S og tilbake via Østfoldbanen. Etter en togfri påske kunne dermed første ordinære tog igjen gå fra Oslo S.

Godt jobbet i Oslo og Ski

På Follobanen har Bane NOR i samarbeid med 53 selskaper utført viktig arbeid gjennom påsken. Blant annet har fjell blitt saget til og steinmasser kjørt bort for å sikre god sikt for trafikkstyring. Som planlagt er også kabler flere steder i anlegget blitt flyttet over i nye føringsveier, og ved Oslo S ble det boret fundament til master og gjort forberedelser for nye kjøreledninger.

I Ski ble også alle bruddaktiviteter utført etter planen. Blant annet ble det i påskedagene lagt inn en sporveksel ved vendespor sør, og utført kjøreledning-arbeider på forbindelsesspor vest og ved plattform på Ski stasjon. Kabelkanaler i området fra plattformer og sørover til og med Finnstadtunellen ble åpnet og renset for sand. I tillegg ble diverse oppmålinger og miljøprøver av ballast utført som forberedelse for sommerens brudd. Til tross for noen utfordringer ble stans i togtrafikken opphevet som planlagt.  Et viktig arbeid for å sikre effektiv og punktlig jernbane kom dermed i mål i påsken.

- På Oslo S har vi benyttet påsken til å arbeide ved Bekkelaget og montert for den neste store fasen ved Oslo S som er innvending arbeid i sikringsanlegget, mens vi i Ski har lagt inn sporveksel og hengt opp signalobjekter i åk, dvs. galger ved og over skinnene (se bildekarusellen øverst i saken), sier leder for Signal i Follobaneprosjektet, Anne Margretehe Waage

På jobb, fra Drammen til Fredrikstad

Det har i påsken også vært utført diverse vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen. Både utskifting av sviller, fjellsikring og grunnundersøkelser for blant annet å kartlegge miljøforurensning ble gjennomført som planlagt.  På Drammenbanen har det pågått signalarbeid og det er startet bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn. Også på Askerbanen og Spikkestadbanen har det blitt gjort sporarbeid gjennom påsken.

Takk for tålmodigheten

Årets påskeferie har for de aller fleste vært på egen hjemmeadresse. Mange av våre naboer har nok derfor i større grad enn tidligere år både sett og opplevd aktiviteten og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen denne påsken - på nært hold. I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har Bane NOR hatt som mål å holde aktivitetsnivået oppe og bidra til å holde samfunnet og økonomien i gang. Bane NOR beklager ulemper naboer kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen.  Takk for tålmodigheten.

Takk for innsatsen

Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å komme gjennom krisen og trygge flest mulig arbeidsplasser. 53 selskaper har vært på jobb på Follobanen i påsken. Tusen takk til hver og en. Dere gjorde det mulig å holde hjulene i gang.

Vi ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.