Sommerstengt på Østfoldbanen

Sommerjobben på jernbanen starter på Follobanen 27. juni. Frem til og med 9. august vil det ikke kjøres tog på strekningen mellom Oslo og Ski mens dette arbeidet pågår.

Når Østfoldbanen stenger for trafikk over flere uker, er det for å sikre at Follobaneprosjektet skal bli ferdigstilt til planlagt tid. Derfor er ukene på sommeren viktige. Med sommerstengt jernbane kommer vi enda et skritt nærmere en ferdig Follbane.

Ta toget fra ny stasjon i august

I sommer skal vi blant annet sammenkoble spor og kontaktledninger, teste signalanlegg og rive en kabelbro over sporene på Ski stasjon. Dette er viktig arbeid som fører til at vestsiden av den nye stasjonen på Ski kan tas i bruk allerede fra 10. august. Togtrafikken flyttes dermed over til den nye delen av stasjonen og arbeid med bygging av østsiden av stasjonen kan fortsette utover høsten uten å påvirke trafikkavviklingen.

Nå kobler vi Østfoldbanen og Follobanen sammen

Ved Oslo S skal Follobaneprosjektet gjøre forberedelser for tilkobling til Østfoldbanen. Det skal også gjøres en del rivningsarbeid, sporarbeid og viktig signalarbeid slik at Loenga heretter kan fjernstyres fra Togledersentralen på Oslo S. Testingen av signalanlegget er omfattende og vil pågå gjennom hele sommeren. Dette arbeidet vil ikke nødvendigvis være synlig i anleggsområdet.