Risiko for kostnadsøkning

Samferdselsdepartementet har levert stortingsmeldingen «Jernbanemeldingen», som beskriver kostnadsøkninger for flere utbyggingsprosjekter. Her vises det til at Bane NOR har varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner på Follobanen, og risiko for forsinkelse for planlagt trafikkåpning i 2022.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR jobber fremdeles for å åpne Follobanen for trafikk i desember 2022, selv om det er varslet at det kan komme en ny utsettelse. Les mer om saken her