Påskeinnsats gir viktig fremdrift

53 selskaper deltar med å holde hjulene i gang i Follobaneprosjektet i påskeuken. Påskearbeidet er med på å sikre fremdrift for nye Follobanen mellom Oslo og Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Årets påskeferie blir annerledes for mange. Bane NOR og Follobaneprosjektet har ansvar for å følge opp arbeid med å redusere korona-smitte. Samtidig er det en samfunnsoppgave å holde aktiviteten mest mulig gang.   

- Vi har forståelse for at påskearbeidet kan forstyrre omgivelsene nærmest jernbanen. Vi beklager det, men det er viktig å holde fremdriften og utføre arbeidet mest mulig som planlagt sammen med entreprenørene. Det sier Follobaneprosjektets direktør, Per David Borenstein.   

Selskapene som har kontrakt med Bane NOR, har gjerne med seg mange underentreprenører og leverandører. Noen har med seg mange arbeidstakere, andre har få.

For å holde hjulene i gang i Follobaneprosjektet i påskeuken deltar ca. 53 selskaper. Dette er firmaer som HAB, NCC, Infranord, Baneservice, Thales, Spordrift, Rias med flere - i tillegg til OHL i Ski og Acciona Ghella i den 20 km lange jernbanetunnelen. Bane NOR har et byggherre-team på plass for å følge opp arbeidet.

Viktige påske-forberedelser  

I forkant av påsken har det vært god aktivitet i Follobaneprosjektet, selv om karanteneregler i perioder har ført til levere bemanning i deler av anlegget. Utstyr er satt opp i et stort, nytt teknisk bygg ved Oslo S og skinner til sporleggingstoget, som skal starte opp rett over påske, er tatt inn i anlegget.  

I begynnelsen av påskeuken leveres 120 meter lange skinner som trekkes inn i den 600 meter lange tunnelen under Middelalderparken. Det er i denne tunnelen tog skal kjøre på Follobanens spor og nye spor til Østfoldbanen.  

Nå innredes tunnelanlegget under Middelalderparken og tunnelanlegget gjennom Ekebergåsen. Det er støpt takplater i tunnelløpene ved Oslo S, utført arbeid ved sporene og med tekniske installasjoner. Alt dette legger til rette for effektivt arbeid i den togfrie perioden mellom 9.april og 13. April. 

Sikker jernbane  

Når strømmen skrus av slik at togene ikke kan gå, er det arbeid tett ved og i sporene som blir prioritert. Ved Søndre Portal/Bekkelagstunellen utfører entreprenørene arbeid for å sikre god sikt for trafikkstyring. Fjell skal sages til og renses før steinmasser blir kjørt bort. Togførere må ha god sikt til signalsystemet.  

Flere steder i anlegget ved Oslo S skal kabler flyttes over i nye føringsveier. Deler av det tekniske anlegget ved Oslo S moderniseres som del av Follobaneprosjektet. Andre steder ved Oslo S skal det bores fundament til master og forberedes for nye kjøreledninger.  

Follobanen til venstre og inngående Østfoldbane til høyre

Ski i fremdrift 

I Ski pågår arbeid med den nye jernbanestasjonen som blir et viktig knutepunkt innenfor InterCity-området. Nærmere inngangen til den lange tunnelen vil arbeidslag i påsken montere en sporveksel, som gjør det mulig å kjøre tog inn på et vendespor.  I Ski skal også kontaktledning på plass på en lengre strekning og inn til den nye jernbane-stasjonen. Telekabel skal monteres i ny kabelgate. Dette er viktig arbeid for å sikre effektiv og punktlig jernbane.  

Ski stasjon Foto: Bane NOR

Fastspor i den lange tunnelen 

I Follobanens lange tunnel er støping av fastspor og installering av jernbaneteknisk utstyr viktig i påskeuken. Dette er den andre jernbanetunnelen i Norge som får faststøpte spor i stedet for mer tradisjonelt ballastspor. Fastspor bidrar blant annet til mindre behov for vedlikeholdsarbeid i tunnelen. Ellers i tunnelen blir det støping i den store beredskapshallen og i tverrforbindelsene som går mellom de to atskilte tunnelløpene.  Sammen med Acciona Ghella JV deltar ti selskaper for å holde hjulene i gang i denne delen av det store Follobaneprosjektet.  

Moss og Drammen

Også i Moss og Drammen er det viktig jernbanearbeid denne påsken.
Les mer her