Kjør Follobanens tunnel!

Nå kan du ta din egen «kjøretur» gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen. Kamera fanget hele strekningen da pressen nylig ble loset igjennom tunnelen på en ekstraordinær biltur.

Resultatet av turen ble reportasjer i TV2 og Aftenposten, og i tillegg altså en film der du kan ta reisen gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel. 

Filmen er et opptak med GoPro-kamera.

Blixtunnelen er bygget med to parallelle løp mellom Ski og Oslo. Hvert tunnelløp er 20 km langt.  Filmen er fra det inngående løpet mot Oslo. Her er det fremdeles kjørbart med bil, men i det andre løpet er entreprenøren kommet langt med å montere de ferdige skinnene. Installasjonen av tunnelenes jernbanetekniske utstyr er nå i en intensiv fase, og det var bare snakk om et par ukers åpning for å få til den gjennomkjøringen du nå kan oppleve selv.  

Filmen viser også de store fjellhallene midt i tunnelen nedenfor hovedanlegget på Åsland. I disse hallene ble de fire tunnelboremaskinene satt sammen, og fra dette området blir det eventuell fremtidig evakuering fra tunnelen.

Tre valg

Tunnelreisen er redigert i tre ulike versjoner:

Vil du ha en kjapp visning tar du ekspressen med ca 1 minutt og 20 sekunder på de 18,5 kilometerne som ble kjørt. Da går det over 1000 km i timen, noe som selv ikke den nye tunnelen kan prestere!

Du kan også ta det litt roligere i en filmutgave på litt under 4 minutter. Det blir mer likt den reelle topphastigheten i Blixtunnelen, som er dimensjonert for opp til 250 km i timen.

Vil du ha «minutt for minutt»-opplevelsen av den times kjøreturen med bil, kan du se denne utgaven i reell fart.

 

Fakta om Follobanens tunnel, Blixtunnelen:

  • Trafikk fra nye Ski stasjon og gjennom Nordens lengste jernbanetunnel etter planen fra desember 2022.
  • Tunnelen er etter planen ferdig litt før resten av Follobaneprosjektet.
  • Blixtunnelen er den første lange tunnelen med to atskilte løp.
  • 80 km med skinner og jernbanetekniske installasjoner monteres nå i tunnelanlegget.
  • To store fjellhaller midt i anlegget skal brukes til evakuering ved behov.
  • Blixtunnelen har 55 tverrforbindelser mellom løpene.
  • Boret ferdig i 2019 av fire tunnelboremaskiner med fremdrift på ca. 500 m/mnd for hver maskin.
  • Tunnelløpene krysser hverandre inne i Ekebergåsen, slik at tog på vei mot Oslo S treffer riktige spor.
  • Bygget for hastighet opptil 250 km/t
  • Follobanen gir inntil halvert reisetid mellom Ski og Oslo - 11 minutter

Les mer på https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/