Innspurt på Follobanen

Nå planlegges driften av Follobanen. Omfattende samarbeid skal sikre god overtakelse av den 20 km lange tunnelen.

Befaring i Blixtunnelen: Konserndirektør Drift og teknologi, Sverre Kjenne sammen med Vibeke Aarnes (banedirektør), Lars Berge (områdedirektør Oslo-korridoren), Roar Tvedt (banesjef Østfoldbanen), Marianne Risberg Pettersen (leder Eierstyring Bane), Anne Kathrine Kalager (prosjektsjef Follobanen), Johannes Gollegger (teknisk leder tunnel TBM) og Per David Borenstein (prosjektdirektør Follobanen).
Foto: André Ribeiro, Bane NOR

En viktig delegasjon har vært dypt inne i Follobanens tunnelanlegg med korona-tiltak og fullt fokus på tekniske bygg, installasjoner og de 55 tverrforbindelsene mellom tunnelløpene. Om ikke lenge skal totalt 40 km tunnel med tekniske rom i 50 av tverrforbindelsene, beredskap- og rømningsveier med mer overleveres fra entreprenøren til Bane NOR.

For: Etter års arbeid med tunnelboring, grunnarbeid med kvikkleire og konstruksjoner, nærmer Follobaneprosjektet seg innspurten og leverer stadig flere synlige resultater.  I Ski ble den nye vestsiden av jernbanestasjonen tatt i bruk i august, og er overlevert til Drift og teknologi og Bane NOR Eiendom. Ved Oslo S står det snart ferdig et nytt inngående løp for Østfoldbanen gjennom ny tunnel, Kongshavntunnelen. Denne tar Bane NOR over allerede i august 2021. Stadig flere deler av den viktig nye jernbanen kommer på plass slik at enda flere kan ta mer tog!

Tid og vei

Inne i Blixtunnelen er det full aktivitet med innredning av de to atskilte tunnelløpene som ble boret ferdig litt før avtalt tid i februar 2019.  I oktober var det kick-off med heldagsmøte mellom Follobaneprosjektet og driftsorganisasjonen for å forberede overlevering av Blixtunnelen. Prosessen videre ble definert av nøkkelpersoner som skal sikre overtakelsen, vedlikehold og drift av det som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Befaringen i oktober var nyttig, og ble derfor gjentatt 19. november med konserndirektør for Drift og teknologi, Sverre Kjenne og banedirektør Vibeke Aarnes i spissen, sammen med prosjektdirektør Per David Borenstein og tunnelsjef Anne Kathrine Kalager. Etter bred gjennomgang av anlegget, var det befaring i tunnelen der støping for fastspor er ferdig og skinner blir montert. I anlegget monteres 84 av Follobaneprosjektets totalt 115 km nye skinner.

Eierskap

Det er i underkant av ett år til tunnelentreprenøren overleverer Blixtunnelen til Bane NOR. Sen-høsten 2021 skal Acciona Ghella etter planen ha gjort sitt, men datoen må trolig justeres noe på grunn av korona-epidemien. På avtalt dato vil Bane NOR kvittere ut og overta tunnelanlegget. Ettersyn og vedlikehold må følges opp, mens signalarbeidet blir avsluttet. I første del av august 2022 skal det være mulig å ta i bruk Blixtunnelen for test-kjøring med mer.

Fra desember 2022 planlegger Bane NOR vanlig togtrafikk gjennom Blixtunnelen til og fra nye Ski stasjon.

Den viktige kokeboken

Hva skal til for å drifte det som er Nordens hittil lengste jernbanetunnel, og hvordan kan resten av Bane NOR få best mulig eierskap slik at overtakelsen og oppstarten skjer best mulig? PIMS og Banedatabanken er viktige stikkord. I Banedatabanken legger prosjektet inn alle objektene som drift må ha oversikt over, vedlikeholdsmanualer med mer.

- Hva er ditt inntrykk etter dagens befaring, Sverre Kjenne?

- Dette er en imponerende konstruksjon som vil gjøre reisehverdagen bedre for mange. Jeg blir stolt av å være en del av Bane NOR når jeg ser et slikt prosjekt skride frem. Pågangsmot og stor innsats over mange år gjør at vi nå nærmer oss ferdigstillelse. Jeg ser frem til åpningen!

- Hva er aller viktigst å få på plass for å få en vellykket og sømløs overlevering?

- Når vi nå får driftspersonell tidlig involvert, får vi god kjennskap til løsningene før de går i drift. Så er det viktig at leverandørene sikrer en god og dekkende dokumentasjon. Dette er ofte et kritisk punkt i ferdigstillelsen for å bli «ferdig-ferdig».

- Den neste store delen av Follobaneprosjektet som overtas for drift er Kongshavntunnelen inn mot Oslo S og det skjer allerede i august, prosjektdirektør Per David Borenstein?

- Ja, det er stort at dette viktige publikumstilbudet snart er ferdig. Vi inviterer derfor partene i Bane NOR til en gjennomgang også ved Oslo S. Temaer er samarbeid, det viktige sommerbruddet i 2021, klargjøring, testing og overtakelse.

- Anne Kathrine Kalager, du leder tunnelprosjektet – hva er ditt ønske for innspurten?

- Jeg håper og tror på at god kommunikasjon mellom alle involverte bereder grunnen for en strukturert og oversiktlig prosess frem til overlevering. Veldig mange brikker skal på plass på kort tid, men vi ser at alle har med dyktige og erfarne folk. Dette får vi til! Det er samtidig viktig at vi lærer av de som nylig har hatt overleveringer av anlegg i Bane NOR. Vi må bruke og videreutvikle «beste praksis» for denne viktige prosjektfasen.

Endre tekststørrelsen ved å holde Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.