Hva skjer - når og hvor?

Etter års arbeid med grunnsikring og konstruksjoner nærmer Follobaneprosjektet seg innspurten og leverer stadig flere synlige resultater.

Fastsportstøping i Blixtunnelen mellom Oslo og Ski
Foto: Bane NOR.

Ski har tatt i bruk vestsiden av den nye jernbanestasjonen, mens østsiden bygges opp. Ved tunnelmunningen utenfor Ski sentrum er anleggsplassen dekket med jord og blir grøntområde.

Inne i Ekebergåsen er Nordens lengste jernbanetunnel boret ferdig og innredes.

Østfoldbanens inngående løp til Oslo S er lagt om og får egen tunnel, Kongshavntunnelen. Denne nye delen av Follobaneprosjektet tar vi i bruk etter sommerens arbeid. Da er enda en viktig del av den nye jernbanen på plass slik at flere kan ta mer tog.

Siste nummer av nyhetsbrevet "Hva skjer - her og nå?" er distribuert til naboer i Oslo og Ski.