Sommer på Follobanen

I sommer deltar 70 selskaper med et mannskap på til sammen nesten 1200 menn og kvinner. Etter en uke er vi godt i gang med oppstarten av årets sommerarbeid i Follobaneprosjektet

I påsken ble signalkablene tatt ned fra den provisoriske Østfoldbanebroen og lagt ned i nye kanaler. Denne broen skal rives i løpet av sommeren.  (Foto: Tommy Saugen Skagseth)

I løpet av sommerens sammenhengende arbeidsperiode skal det utføres komplekse og større arbeidsoppgaver i tilknytning til jernbanesporene i Blixtunnelene og på anleggsområdene til Follobaneprosjektet. I Ski er jobben med å koble sammen og tilpasse spor rundt stasjonen og stabilisere grunnen kommet godt i gang. Dette gjør at vi kommer i rute med å bygge østsiden av stasjonen til høsten. I Oslo er også arbeidet med grunnforsterkning ved Oslo S i gang. Alle planlagte aktiviteter i området er i rute.

Naboene merker arbeidet

Flere steder der vi jobber bor det folk i nærheten. Det kan være utfordrende, spesielt når vi må jobbe på natten. Det er ingen tvil om at støyende nattarbeid kan føre til mangel på søvn og skape utfordringer for mange. Det er viktig for oss å ivareta naboene. Det er arbeid man alltid kan bli bedre på, og derfor setter vi stor pris på at de som blir berørt tar kontakt med oss, slik at vi enten kan gi mer og bedre informasjon, eller i enkelte tilfeller tilby alternativ overnatting.

Her finner du mer informasjon om hvorfor vi må jobbe på natten.
Og her finner du kontaktinformasjon hvis du ønsker å komme i kontakt med oss.

Gevinstene av sommerarbeidet

Vi må gjøre dette arbeidet for å sikre en mer driftssikker og robust jernbane, samtidig som jernbanenettet bygges ut. Der vi bytter ut gamle spor med nye, vil de reisende kunne oppleve bedre komfort. Togene går stillere, og det vil også de som bor ved jernbanen, kunne merke.

Denne sommeren skal vi blant annet på Drammenbanen bytte ut spor fra Lieråsen til Brakerøya, samtidig som vi oppgraderer Lieråsen tunnel. Flere steder skal vi også oppgradere kontaktledningsanlegget. Det betyr at anlegget blir mindre sårbart. Vi ser at det er langt færre feil der hvor vi allerede har modernisert.

For å sikre at våre store utbyggingsprosjekter blir ferdigstilt til planlagt tid, er ukene på sommeren viktige. Blant annet skal den første delen av Ski stasjon, som er en del av Follobaneprosjektet, bygges ferdig i denne perioden. Tog som nå går på østsiden av stasjonen, flyttes over til den nye delen.

Følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Der deler vi både video og bilder fra arbeidet som pågår gjennom sommeren.