Arbeid på jernbanen i september

Bane NOR skal i helgen 19.-20. september utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken.

Østfoldbanen er i denne perioden stengt mellom Oslo S-Halden og Oslo S-Kråkstad. For informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobile apper (f.eks. Entur).

Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidet starter lørdag 19.09 kl. 01:30 og slutter søndag 20.09 kl. 14:00.

Oslo S og Østfoldbanen

Arbeidet som skal utføres i Oslo er ikke spesielt støyende, men det vil være trafikk og aktivitet i området i det oppgitte tidspunktet. Det er døgnkontinuerlige arbeider som foregår denne helgen, men det meste av arbeidet vil ha hovedtyngde på lørdagen.

Under Nordenga bru, vil det pågå jernbanetekniske arbeider. I området ved Oslo S vil det i tillegg utføres støpe- og sveisearbeid. På Østfoldbanen ved Søndre Portal og mot Bekkelagstunnelen skal det gjøres kontaktledningsarbeider og kabelomlegging.

Ski

I Ski skal det blant annet gjøres innmåling av spor og justeringer på plattformer på Ski stasjon. Det skal også gjøres noe etterarbeid med signalanlegget. Det vil arbeides døgnkontinuerlig, men aktivitetene medfører lite støy denne helgen.

Nye Follobanen

Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres arbeidet i helgen mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter bruddperioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Oslo kommune og Trikkeprosjektet

Bispegata skal få ny trikketrasé, nye holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Oslo kommune startet opp dette arbeidet i 2019 og i den forbindelse ble Bispegata stengt permanent for personbiltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Det er fortsatt stor aktivitet i byggeområdet som er planlagt ferdigstilt i 2020. For spørsmål knyttet til Trikkeprosjektet kontakt: nabokontakt@bym.oslo.kommune.no 

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.

Nabovakttelefon
Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00)

Sentralbord
Tlf: 05280