Arbeid med jernbanen 22.-23. februar

Bane NOR skal i helgen utføre viktig anleggsarbeid i Ski og ved Oslo S i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken og kan medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Østfoldbanen er i denne perioden stengt mellom Oslo S og Ski. For informasjon om alternativ transport, se Vys hjemmeside eller mobile apper (f.eks. Entur).

Bane NOR beklager ulempene dette kan medføre for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidet starter 22.02 kl. 01:30 og slutter søndag 23.02 kl. 14:00.

Oslo S og Østfoldbanen
Ved Loenga og på Østfoldbanen skal det denne helgen bores for fundamenter. Ved Sydhavna skal det bores i fjell. Dette arbeidet medfører noe støy.

Ellers utføres det jernbaneteknisk arbeid og spordriftsarbeid inne ved Oslo S. Det meste av arbeidet som utføres i dette området i løpet av helgen vil være kontroller, sporarbeid og diverse kartleggingsarbeid i tilknytning til arbeidet som skal gjøres i påsken og til sommeren. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig, men støyen fra dette arbeidet vil være begrenset.

Ski
Blant helgens aktiviteter på Ski er montering av sporvekselvarme i dagsonen og montering av kabelkanaler inne på Ski stasjon. Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig. Støyen fra arbeidet vil være begrenset.

Merk at et helikopter skal montere en mast inne i anleggsområdet, like sør for tunnelportalen og like vest for Langhusveien. Monteringen vil skje på dagtid på lørdag. Bilister på Langhusveien og de nærmeste naboene vil kunne se og høre helikopteret. Helikopteret skal ikke påvirke biltrafikken på Langhusveien.

Nye Follobanen
Av sikkerhetsmessige og trafikale grunner gjøres dette arbeidet mens det er stans i togtrafikken, og Bane NOR er avhengig av å ferdigstille arbeidet i løpet av perioden med stans i togtrafikken slik at sporene er klare til bruk igjen etter bruddperioden. Anleggsarbeidet i helgen er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby redusert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss på e-post: follobanen@banenor.no
Dersom det haster er nabovakttelefonen åpen man-fre 16:00-22:00 og i helgene 11:00-16:00 på tlf. nummer: 459 75 212