Verdifulle juniorer til fremtidens jernbane

Rekruttering fornyer jernbanen! Mange, store utbyggingsprosjekter er i gang og under planlegging. Rekruttering er avgjørende for Bane NOR. I sommer har gode sommervikarer satt sitt preg på Follobanens byggherreorganisasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I sommer har det store Follobaneprosjektet hatt flere sommervikarer. De har bidratt som assistenter, som prosjektstøtte, på kommunikasjon, 3D-modellering med mer. Prosjektet er preget av stort aldersspenn, med til dels mange senior-ressurser, men også yngre fagfolk, traineer og sommervikarer. I løpet av sommeren har vi blitt kjent med noen av disse på prosjektets Facebook-side, til glede for familie, venner og Follobanens følgere. 

– Her i prosjektet har vi i mange år lagt vekt på å få inn gode sommervikarer. Det er oppmuntrende å se hvor mange som søker. Vi liker å tro at søkerviljen viser at jernbane er i vinden som aldri før. For mange, ikke minst yngre, er det viktig at tog er teknologi og et samarbeid mellom mange fagfelt. De understreker at togtransport er viktig fordi det er mer miljøvennlig, sier HR-rådgiver Thomas Birkelund.

Dette er noen av årets sommervikarer:

Idunn Høyland Espeli, Prosjektassistent

Navn: Idunn Høyland Espeli 
Alder: 23
Bosted: Aalborg, Danmark
Sommervikar: Prosjektassistent 

Idunn kommer opprinnelig fra Ås i Akershus, men bestemte seg for å ta sin bachelor som byggingeniør i Danmark. Videre skal hun spesialisere seg innen vei og trafikk, noe som er veldig relevant i forhold til erfaringen hun får i Follobaneprosjektet. Hun har nå ett år igjen av sin bachelorgrad, men har videre planer om en mastergrad innen fagfeltet. Idunn er stasjonert i Ski, og arbeidsoppgavene er primært relatert til planlegging, så som fremdriftsrapportering av årets sommerbrudd, oppdatering av planer, samt være møtereferent i statusmøter med entreprenørene.

- Å ha sommerjobb i Follobaneprosjektet er lærerikt. Jeg har fått innblikk i hvor komplekst store infrastrukturprosjekter er, og hvor viktig koordinering, samspill og planlegging er. I tillegg er det mye læring i å komme med ut på befaring på anlegget, hvor jeg kan trekke tråder til det jeg lærer på universitetet.

 

Emilie Kjærnåsen Nyborg, Prosjektstøtte

Navn: Emilie Kjærnåsen Nyborg
Alder: 22
Bosted: Kongsvinger, Hedmark
Sommervikar: Prosjektstøtte

Emilie er sommervikar som prosjektstøtte i Follobaneprosjektet i Oslo. Hun fikk sitt første sommervikariat allerede i 2016 og har dermed opparbeidet seg god erfaring innenfor stillingen hun har, og prosjektet som helhet. Hennes oppgaver er blant annet å være prosjektsekretær, være ansvarlig for adgang og sikkerhetskurs, samt at hun av og til er på befaring på anlegget. I tillegg hjelper hun til med andre relevante arbeidsoppgaver som dukker opp underveis.

 - Jeg synes det er veldig gøy og spennende å jobbe med det som er Norges største samferdselsprosjekt. Jeg lærer å jobbe og samarbeide med mennesker, noe som har vært avgjørende for videre valg av studier. Det har vært og er spennende å følge utviklingen på prosjektet over flere sommerperioder.

 Ved siden av studier er Emilie veldig glad i trening – både styrke og kondisjon. Hun er også fremdeles interessert i fotball, som hun drev aktivt med i 13 år. 

 

Stian Lundberg Bjørnsen, Prosjektassistent

Navn: Stian Lundberg Bjørnsen
Alder: 24
Bosted: Langhus, Akershus
Sommervikar: Prosjektassistent 

Stian som opprinnelig er fra Bardu i Troms jobber, på lik linje med Idunn, som prosjektassistent i Follobaneprosjektet. En vanlig arbeidsdag kan blant annet bestå av deltakelse i møter og oppfølging av entreprenørenes arbeid i Excel. Bjørnsen er også en del i tuneller for å lære mer om hva som foregår under bakken. Til vanlig studerer han industriell økonomi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Utdanningen kombinerer ingeniørfag med økonomi og ledelse, og ved endt utdannelse får han tittel som sivilingeniør. Dette gjør sommerjobben svært relevant for hans utdannelse.

- Det er veldig interessant og spennende å jobbe i Follobaneprosjektet. Den kunnskapen jeg har tilegnet meg så langt i studiet får jeg nå testet ut i praksis, spesielt prosjektdelen av studiet. Det er veldig dyktige folk her, og det gjør at man alltid har noen der som man kan støtte seg på. Jeg lærer veldig mye på de månedene jeg er her.

I tillegg til studier og sommervikariatet i Follobaneprosjektet, jobber Stian som personlig trener.

 

Martine Dahlslett, Kommunikasjonsmedarbeider

Navn: Martine Dahlslett
Alder: 22
Bosted: Ås, Akershus 
Sommervikar: Kommunikasjonsmedarbeider

Martine jobber som kommunikasjonsmedarbeider i Follobaneprosjektet. Den 22 år gamle jenta, som opprinnelig er fra Narvik, hadde med seg journalistisk erfaring i tillegg til økonomistudier inn i sommervikariatet. Oppgavene hun jobber med er blant annet deltakelse på statusmøter, koordinere i informasjonssenteret som ligger i Bispegata i Oslo, samt nabokontakt. Hun produserer og publiserer også innhold til banenor.no og sosiale medier, og er blant annet forfatter av denne artikkelen.

Martine mener også at sommerjobben er viktig for fremtidig utdannelse og karriere, da kommunikasjon er helt essensielt i enhver organisasjon.

- Jeg er veldig heldig som har fått denne muligheten i Bane NOR. Jeg får erfaring i hvordan store prosjekter fungerer i praksis, jeg lærer hvordan man skal samarbeide på tvers av fagområder, og hvor viktig dette samarbeidet er for prosjektet. Jeg får muligheten til å utvikle meg på flere måter. Jobben jeg har er ganske selvstendig, men jeg har mange å samarbeide med og støtte meg på.

Hun har planer om en mastergrad i økonomi med spesialisering innenfor business analytics høsten 2020.

 

Serine Pedersen, Prosjektstøtte

Navn: Serine Pedersen 
Alder: 21
Bosted: Oslo
Sommervikar: Prosjektstøtte

Serine jobber også i likhet med Emilie som prosjektstøtte i Follobaneprosjektet. Dette er hennes tredje år som sommervikar i prosjektet, og hun har på lik linje med Emilie opparbeidet seg god erfaring innen sitt arbeidsområde, i tillegg til at hun har fått følge utviklingen i prosjektet igjennom flere sommervikariater.

- Som prosjektstøtte har jeg mange baller i luften. Jobben er veldig lærerik, og erfaringen jeg får her vil være viktig i enhver fremtidig jobb. Det et godt arbeidsmiljø her. Jeg trives veldig godt, derfor har jeg søkt på sommervikariatet i flere år på rad.

Serines hovedoppgave i sommer har vært å bemanne resepsjonen, men hun har også en del andre arbeidsoppgaver, deriblant bestilling av rekvisita og vernetøy, ansvar for adgang, støtte til sikkerhetskurs, samt håndtering av post og leveranser. 

Til daglig studerer hun til en bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi på Norges Idrettshøyskole. I tillegg til studier er hun interessert i flere ulike idretter, deriblant snowboard, ridning, svømming og løping. Hun drev aktivt med svømming i 16 år. 

 

Philip Kjærnåsen Nyborg, Prosjektstøtte

Navn: Philip Kjærnåsen Nyborg
Alder: 18
Bosted: Kongsvinger, Hedmark 
Sommervikar: Prosjektstøtte

Philip, som er yngst i juniorflokken, har i vår gjort seg ferdig med andre året på videregående, hvor han tar studiespesialisering med realfag. Etter videregående har han et ønske om å ta førstegangstjenesten i Forsvaret før han tar fatt på videre studier.

- Jeg synes det er veldig bra å jobbe her i Follobaneprosjektet. Folk er seriøse i arbeidet sitt, men alle er i godt humør og gjennomfører ting på en morsom måte. Det smitter over på oss andre og gjør det lett å lære nye ting. Det er veldig godt miljø her. Jeg blir godt ivaretatt som sommervikar.

I tillegg til skole er Philip glad i å spille fotball, noe han har gjort i over 10 år. Til daglig spiller han på Kongsvinger IL gutter 19. 

 

Sara Karoline Hegge, Byggingeniør - 3D modellering

Navn: Sara Karoline Hegge 
Alder: 24
Bosted: Trondheim     
Sommervikar: Byggingeniør – 3D modellering

Sara Karoline Hegge har tatt sin bachelor i Civil, Geomatic and Environmental Engineering ved University College i London, og skal fortsette utdannelsen med å ta en 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk ved Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. I sommer jobber hun på Åsland i Follobaneprosjektet, hvor hun i hovedsak arbeider med en 3D-modell, som viser modeller basert på data fra forundersøkelser og byggefasen. Sara sier det er flere grunner til at det er veldig fint å jobbe i Bane NOR.

- Ved å jobbe ute i et prosjekt får man sett hvordan et byggeprosjekt blir gjennomført i praksis. Det gir også varierte arbeidsdager hvor man kan være ute på anlegget og observere, men også arbeide på kontoret, som i mitt tilfelle er med 3D modellen. Det er også gøy å se det man modellerer i virkeligheten. Jeg begynner en 2-årig master i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU nå i høst, så jobben er veldig relevant for min videre utdanning.  

Ved siden av studier driver Sara blant annet med roing.