Varsel om beredskapsøvelse

Bane NOR gjennomfører en beredskapsøvelse ved nye Follobanens tunnelmunning i området Oslo S/Mosseveien/Grønlia-krysset onsdag 19. juni 2019. Øvelsen omfatter røyk fra røyk-maskiner. Nødetatene deltar i øvelsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med beredskapsøvelsen, som holdes i timene før kl. 12.00, er å teste og styrke Bane NOR/Follobanens beredskap. Det blir særlig lagt vekt på å sjekke at håndteringen av en eventuell brann, ventilasjon og evakuering fungerer slik det skal. Tidspunktet er valgt fordi Follobanens lange tunnel mellom Oslo S og Kvakestad/Ski, nå er boret ferdig samt at en ny ventilasjonsløsning er montert og klar for testing. I månedene fremover monteres strøm, skinner, tele, jernbaneteknikk og signalanlegg.

Beredskapsøvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner, varsling, evakuering og redning fra tunnel. Øvelsesområdet ved Oslo S ligger tett på Mosseveien og Østfoldbanen. Røykutviklingen kan hemme trafikken og bli synlig fra områder i nærheten. Røyken er ikke skadelig og forsvinner i løpet av kort tid. Trafikkvakter deltar i øvelsen.

Denne informasjonen om Bane NORs beredskapsøvelse ved Oslo S/Ekebergåsen, går ut til naboer, institusjoner, transportselskap, media og andre berørte parter.

Kontakt for mer informasjon: Kommunikasjon/samfunnskontakt: Trond Hovland 47794866 og beredskapsleder: Geir Holmenes 47682554