Follobanen: Sommerarbeid gjennomført som planlagt

Mens deler av togtrafikken har stått stille har opp mot 1000 arbeidstagere stått på døgnet rundt for å få unna viktig arbeid med Follobaneprosjektet. Med god planlegging og stor arbeidsinnsats er sommerarbeidet utført som planlagt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I løpet av sommerukene har Follobaneprosjektet og entreprenørene blant annet gjennomført mye grunnarbeid knyttet til eksisterende konstruksjoner inne på Oslo S og jernbaneteknisk arbeid på strekningen mellom Oslo S og Bekkelaget.

Utvidet stasjonsområde
Stasjonsområdet for Oslo Sentralstasjon er utvidet sør-østover og går nå helt til Bekkelaget. Det har vært nødvendig å tilpasse stasjonsområdet til de nye jernbanesporene der tog skal kjøre inn til Oslo S eller gjennom Oslo S og videre vestover.

I tillegg er det også i sommer utført omfattende arbeid med den 600 meter lange betongtunnelen der jernbanesporene skal samles og gå inn under en del av Middelalderparken. I tunnelanlegget under Ekeberg og i den lange Blixtunnelen mellom Oslo og Ski, har det også vært full aktivitet, men disse aktivitetene har naturlig nok ikke påvirket togtrafikken.

Viktig arbeid i Ski
I Ski og ved Ski stasjon er det jobbet natt og dag med blant annet kabler og kontaktledninger og legging av nye spor og sporveksler. Nye Ski kollektivknutepunkt tar form og blir en viktig del av et fornyet sentrumsområde for Ski-byen.

Arbeidet denne sommeren er en viktig forutsetning for neste års sommerarbeid. Da skal gamle spor fjernes og erstattes med nye spor, slik at Ski-beboere kan ta toget fra to nye plattformer på vestsiden av stasjonen i løpet av august 2020.

Togene på skinner igjen
Bane NOR har testet alle skinneganger godt etter sommerens omfattende anleggsarbeid. Sikkerhet er som vanlig det aller viktigste. 

Mandag 5. august starter togtrafikken opp igjen på Østfoldbanen og Drammenbanen. Togene på Østfoldbanen kommer til å kjøre med litt redusert hastighet på deler av strekningen i starten av uke 32. Dette blir gjort av sikkerhetsmessige grunner.  Når tunge tog har kjørt hele strekningen noen ganger, stabiliseres sporene ekstra godt. Deretter kvalitetssikres sporene enda en gang, før togene igjen kjøres med full hastighet.

Bane NOR takker for tålmodigheten og ønsker de reisende velkommen tilbake!