Follobanen nominert til enda en tunnelpris

Bane NOR og entreprenør Acciona Ghella Joint Venture er nominert til årets pris for store tunnelprosjekter. Prisen deles ut i London.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De to tunnelboremaskinene i nordgående retning i Follobaneprosjektet, dronning Eufemia og dronning Ellisiv, nådde Oslo i september 2018. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Prisen blir delt ut under arrangementet New Civil Engineer Tunnelling Festival 2019. Follobanens tunnel, Nordens hittil lengste jernbanetunnel, er 20 km lang. Entreprenør AGJV har stått for boring av drøyt 18 km tunnel i to atskilte løp. De fire tunnelboremaskinene gjennomførte boringen av totalt 36 km tunnel litt foran avtalt tidsplan. Nå pågår jernbaneteknisk arbeid før tunnelen mellom Oslo og Ski står ferdig.

-Vi er svært fornøyd med å være blant finalistene til denne tunnelprisen som deles ut i desember. Det er en anerkjennelse for oss å være blant finalistene og vi er stolte over denne nominasjonen, sier Juan Medina, AGJVs prosjektdirektør.

-Med dette prosjektet har vi vist at verken hardt fjell eller behov for å tette lekkasjer med forinjeksjoner, er en «show stopper» for bruk av tunnelboremaskiner i Norge, sier prosjektleder for tunnel TBM i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager. – Tunnel TBM er det aller største delprosjektet vi har. Det er derfor ekstra viktig at tunnelboringen har vært vellykket, understreker Per David Borenstein, som er prosjektdirektør for hele Follobaneprosjektet.

Det er selskapet British New Civil Engineer som står bak tunnel-festivalen i London. Arrangementet er et samlingssted for fagekspertise innen tunnel-produksjon. Sentralt står markering av de best utførte prosjektene i året som gikk.

Acciona Ghellas produksjon av brorparten av Follobanens lange tunnel, er uten sidestykke det største tunnelboreprosjekt i Norge. Fire tunnelboremaskiner (TBM) med dobbelt skjold har boret fra ett, samlet og effektivt anleggsområde på Åsland, midt mellom Oslo og Ski.

Tunnelmassene ble fraktet ut på transportbånd. Ni millioner tonn tunnelmasse er boret ut og store deler er gjenbrukt som del av byggegrunn for en ny bydel i det lokale området (Gjersrud/Stensrud). Mens tunnelmassen ble håndtert, ble segmenter montert i sirkel for å sikre en vanntett tunnel. Segmentene ble produsert i egne fabrikker på anleggsområdet.

Follobanens borede tunnel er også blant finalistene til årets ITA utdeling (International Tunnelling Awards) i Miami i november. Follobaneprosjektet som helhet, er forventet ferdig i slutten av 2022.

De to tunnelboremaskinene Anna fra Kloppa og Magda fra Flåtestad som boret hvert sitt løp sørover fra Åsland hadde dobbelt gjennomslag i Ski februar 2019. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc