Bred deltakelse i Norges største samferdselsprosjekt

226 entreprenører og underentreprenører arbeider nå med det store Follobaneprosjektet. Over 2000 arbeidstakere deltar, i tillegg til Bane NORs byggherreorganisasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ved Oslo S og i første del tunnelanlegget er sju entreprenører i gang med store konstruksjoner.  Her arbeider selskapene HAB, Veidekke, NCC, Keller, Infranord, Baneservice og AF-gruppen. Disse har igjen kontrakter med 178 underentreprenører og leverandører. I månedsskiftet januar/februar 2019 var 1225 personer sysselsatt i denne delen av Follobaneprosjektet.  Om lag 567 nordmenn og de øvrige blant annet fra Polen, Sverige, Portugal, Italia, Tyskland og Østerrike. Totalt 18 land er nå representert bare i arbeidet ved Oslo S.

Acciona Ghella (AGJV), som har den største kontrakten for bygging av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel, har i denne perioden 18 underleverandører, hvorav AF Gruppen er den største, i tillegg til blant andre Turboconstroi, Copuno, Herrenknecht, Actyon, Elecnor, Hæhre, Peab og Mammoet.

Acciona Ghella og dere underleverandører teller nå om lag 565 personer. AGJV har 180 ansatte og deres underentreprenører/leverandører har 382.

I tillegg kommer leverandørkontrakter for f.eks. innleie av brakkerigger.

Når det gjelder nasjonalitet er de største gruppene i tunnelproduksjonen fra Spania, Portugal, Italia og Norge.  

På det meste har 1000 arbeidstakere daglig gått inn og ut av anleggsporten på Åsland. 

I Ski arbeider totalentreprenøren OHL med 21 underentreprenører. OHL har 87 ansatte og underentreprenørene har 222.  Nær 50 % av arbeidstakerne i Ski er norske, mens de øvrige kommer fra Spania eller Portugal.