Arbeid på jernbanen i påsken

Follobaneprosjektet skal i påsken utføre arbeid som krever stans i togtrafikken. Det vil pågå arbeid både i Oslo og i Ski. Arbeidene kan medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Strekningen Oslo S - Ski blir i denne perioden stengt for togtrafikk og NSB tilbyr derfor alternativ transport (se NSB sin nettside for mer informasjon).  

Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidene starter 18.4 kl. 02.00 og slutter 22.4 kl. 02.00.

Oslo
På Oslo S skal det etableres en støttemur og i påsken starter gravearbeidet i sporområdet bak Oslo gate. De nærmeste naboene kan oppleve noe ekstra støy i forbindelse med gravearbeidene. Ved Søndre Portal skal det utføres jernbaneteknisk arbeid. Dette arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig, men medfører lite støy. På Loenga skal det skal det graves en høyspentkryssing under alle spor ved Saxegården. Jernbanesporene skal kappes og tas ut og det vil bli utført grave- og støpearbeid. Fra 22.4 kl. 04:00 er alle tog innstilt på Loenga og det vil i perioder bli noe støy ved tilbakefylling av ballast og pakking av spor.

Ski
I Ski skal det i hovedsak utføres jernbaneteknisk arbeid. Sør for Finstadtunnelen skal kontaktledningsanlegg bygges om og kabler skal legges om. Mellom Oppegård og Langhus skal det legges kabler og fundamenter skal settes ned.

Arbeidene vil ikke være spesielt støyende.

Informasjon om arbeidet med demontering av tunnelboremaskiner
I tillegg til det døgnkontinuerlige arbeidet som tidligere er varslet, skal entreprenøren AGJV  arbeide på helligdager i april og mai med demontering ved tunnelportalen i Ski. Dette gjelder dagene; 18.4 skjærtorsdag, 19.4 langfredag, 22.4 2. påskedag, 17.5, 30.5 Kristi Himmelfartsdag, 10.6 andre pinsedag. Det arbeides ikke på søndager og ikke på første mai.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss på mail: follobanen@banenor.no
Dersom det haster er nabovakttelefonen åpen man-fre 16-22 og i helgene 11-16 på tlf. nummer: 459 75 212