Arbeid med jernbanen 25.-26. mai

Bane NOR skal i helgen utføre viktig anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Arbeidet krever stans i togtrafikken og kan medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Strekningen Oslo S - Ski blir i denne perioden dessverre stengt for togtrafikk fordi strømmen av sikkerhetsgrunner må skrus av.  Vy tilbyr alternativ transport (for mer informasjon; se nettsiden til Vy).  

Bane NOR beklager eventuelle ulemper for de nærmeste naboene og de reisende.

Arbeidet starter 25. mai kl. 02.00 og slutter 26. mai kl. 14.00.


Ski
I Ski skal det utføres jernbaneteknisk arbeid sør for Finstadtunnelen og nord for Ski stasjon. Det vil også pågå boring i forbindelse med grunnundersøkelser like nord for Langhus Hagesenter.

Arbeidet skal i hovedsak pågå på dagtid og kan medføre noe støy.

Oslo
I Oslo skal det utføres jernbaneteknisk arbeid ved Oslo S. Det skal kjøres pakkmaskin og fylles på med ballastpukk i jernbanesporene ved Søndre Portal og på spor 2 ved Oslo S.

Dette arbeidet vil ikke medføre vesentlig støy.

Anleggsarbeidet helgen 25.-26. mai er en viktig brikke i arbeidet som fører frem til nye Follobanen. Bane NOR ser frem til å kunne tilby halvert reisetid Oslo-Ski, økt kapasitet i samspill med lokaltog på Østfoldbanen og et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

Har du spørsmål? 
Ta kontakt med oss på mail: follobanen@banenor.no
Dersom det haster er nabovakttelefonen åpen man-fre 16-22 og i helgene 11-16 på tlf. nummer: 459 75 212